Do které hromady SVJ převede úroky?

Vložil Anonymous, 4. Prosinec 2022 - 14:49 ::

Justine,

smazal jste dotazy „Do které hromady SVJ převede úroky?“ zde

http://www.portalsvj.cz/…ctu-zisk-svj#…

aniž byste na ně odpověděl. Proto znovu a pomalu:

Do které hromady SVJ převede úroky?

  • úroky

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil N. Klainová (bez ověření), 4. Prosinec 2022 - 18:17

Původní doporučení odboru metodiky MF obsahovalo nyní již zrušené sdělení MF čj. 281/55 462/2002.

Znělo takto: „Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se převede na účet fondu společenství. Pravidla tvorby a čerpání fondu stanoví SVJ svým vnitřním předpisem.“

Nověji je upraveno použití výsledku hospodaření Českým účetním standardem č. 402 Otevírání a uzavírání účetních knih viz bod 2.2.4.

Protože tam uvedené účtové skupiny nejsou pro všechny dost srozumitelné, uvádím v závorce příklady tradičního označování použitelných účtů.

„Stav příslušného účtu účtové skupiny 93 – Výsledek hospodaření (účet 931 ve schvalovacím řízení) se vyrovná:

  1. V případě zisku ve prospěch příslušných účtů účtových skupin 91 – Fondy (např. účtu 911-xxx Fond ze zisku, případně 93 – Výsledek hospodaření např. na účtu 932 – xxx Nerozdělený zisk minulých let).
  2. V případě ztráty………………..

Jak je vidět, nikde ani slovo o převodu do dlouhodobých záloh (účet 954-xxx– Dlouhodobé zálohy).

A nakonec malé upozornění:

Především je třeba respektovat právní předpisy v tom, že přijaté úroky vstupují do výsledku hospodaření. Nějaká jejich kompenzace s nákladovými úroky nebo s něčím podobným je v rozporu s právními předpisy. Řada SVJ to tak bohužel docela často řeší , protože to tak doporučuje „odborná literatura“.

Vložil Hubert (bez ověření), 7. Prosinec 2022 - 18:17

… jak jsem pochopil tak na obcerstveni vyboru a vybranych jedincu pozvanych na jednani vyboru v restauracnim zarizeni se to da pouzit.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".