Dlouhodobá záloha (fond oprav)

Vložil Vlastník (bez ověření), 8. Květen 2013 - 23:11 ::

Dobrý den, jsme SVJ o 3 panelových domech, které mají společnou kotelnu (ta nás svazuje v jedno společenství). Každý vlastník má v katastru uveden podíl na domě, kde bydlí a také podíl na zmíněné kotelně. Domy se svou plochou liší ± 10 m2. Správce, který nám vše obhospodařoval do konce loňského roku stanovoval příspěvek – dlouhodovou zálohu podle podílu na domě. Nový správce, kterého máme od letošního roku rozpočítává všechny společné náklady, tj. krátkodobou správu, dlouhodobou zálohu na správu apod. podle součtu všech ploch 3 domů. Částky se tak u jednotlivých bytových jednotek liší. Který ze správců postupuje správně? Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 8. Květen 2013 - 23:47

  Pane Vlastníku,
  v první řadě je zmatečný celý Váš dotaz. Tvrdíte, že existují tři domy, ale v nich je údajně pouze jediné SVJ. To je tvrzení v naprostém rozporu se zákonem. Ve více domech nikdy nemůže vzniknout jediné SVJ. Takže platí jedna ze dvou možností:

  1. Jedná se o tři domy, které vznikly tak, že v katastru jsou vložena tři Prohlášení vlastníka (pro každou budovu jedno). Pak ovšem je vyloučeno, že by vzniklo jediné SVJ. Existují od počátku tři SVJ – samostatné právnické osoby. Každé SVJ je povinno vést vlastní účetnictví, má mít svůj statutární orgán a své stanovy.
  2. Nejedná se o tři domy, nýbrž o tři sekce jedné budovy. V katastru je vloženo jediné Prohlášení vlastníka. Pak ovšem nikdy nevznikly žádné „tři domy“ a v katastru musí být uvedeny spoluvlastnické podíly každého vlastníka na celé budově (celek = tři sekce dohromady). V tom případě je kotelna společnou částí tohoto (jediného) domu a všichni vlastníci jednotek na ní mají svůj podíl.

  Co popisujete je jakýsi právní kočkopes. Až si ujasníte vaši situaci, bude možné zabývat se správností či nesprávností účtování.

  lake

  Vložil Vlastní (bez ověření), 8. Květen 2013 - 23:50

  Lake, jedná se o 3 domy. Mezi nimi je vždy cca 20 metrů zeleně. Nejsou propojeny žádnou chodbou. Spojují je jen rozvody tepla a vody. Jedná se o jednu právnickou osobu s jedním IČ. Zmíněná kotelna je u prostředního do­mu.

  Vložil lake, 9. Květen 2013 - 0:36

  Inu, neptal jsem se na zeleň, trávník, stromky a kytičky. Ani na IČ. Zajímá nás pouze počet Prohlášení vlastníka vložený do katastru. A znovu Vám pro jistotu opakuji, že neexistují žádné „tři domy“, je-li v katastru pouze jedno Prohlášení zahrnující všechny tři stavby.

  • V tom případě by se nepochybně jednalo o jediný dům podle zákona č. 72/1994 Sb.
  • Šlo by samozřejmě o jediné společenství vlastníků.
  • A toto SVJ by mělo jediné IČ.

  Ale sám si protiřečíte tvrzením o „třech domech“. K tomu jste napsal „Každý vlastník má v katastru uveden podíl na domě, kde bydlí“. Až si ujasníte, zda dům je jeden, nebo jsou tři, bude možno pokročit dále.

  lake

  Vložil Petr, 9. Květen 2013 - 9:37

  Dle mne je správný výpočet dle podílu uvedeného v Prohlášení a v Listu vlastnictví. V tomto případě zřejmě podíl na bytové ploše 3 „domy“ součet. Viz také katastr cuzk.cz. Máte také bezpochyby 1 výbor, kde jsou zastoupeny všechny „domy“. Otázka je, jak se správně postupuje, pokud se investuje z důvodů opotřebení a závad jen v jednom „domě“, např. vodní stoupačky, odpad, plyn atd.

  Co máte v Prohlášení ?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".