dílčí shromáždění

Vložil Anonymous, 22. Únor 2007 - 15:08 ::

Prosím poraďte nám: Jakým způsobem se dá anulovat dílčí shromáždění vlastníků(bylo svoláno na 4×-v každém vchodě zvlášť).Chceme pak znovu svolat Shromáždění všech vlastníků společně na jeden termín.

Jsme SVJ druhý rok, výbor který jsme si zvolili nefunguje,podle našich představ-předseda se k nám chová nadřazeně a má dojem, že všechno patří jemu a o všem bude rozhodovat sám.Jako Společenství jsme 4 vchody po 24 bytů – to je 96 bytů-hlasů. První schromáždění svolal po vchodech na 4×,a většina to odlasovala i na příště,dnes toho litujou. Takže jsme se všichni vlastníci už 2 roky společně nesešli,a tím pádem nevíme o připomínkách o námětech a diskuzi jiných vlastníků, tak se nedá nic změnit a vše je podle předsedy.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymous, 23. Únor 2007 - 1:33

  Domnívám se, že takové shromáždění nemohlo být platné od samého počátku. Zejména dle zákona 72/1994 Sb.:

  § 11

  (1) Společenství musí alespoň jednou ročně konat shromáždění. Shromáždění se sejde z podnětu výboru nebo pověřeného vlastníka nebo vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů.

  (2) Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů; k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů.

  Pokud jste byli rozděleni na přibližně čtvrtiny, tak jste nemohli dosáhnout přítomnosti nadpoloviční většiny hlasů všech vlastníků (nikoli jednoho vchodu) ani na jedné ze 4 schůzí. Zákon přímo výslovně říká, že musí být přítomní vlastníci, kteří mají nadpoloviční většinu hlasů. A to ani na jedné schůzi shromáždění patrně nebylo splněné.

  Nejprve byste tedy měli o to požádat výbor a pokud neuspějete, tak svolat shromádění mohou i vlastníci, kteří mají 1/4 hlasů. Výbor můžete samozřejmě i přeskočit, pokud uznáte za vhodné – ale budete mít více práce s realizací (patrně shánění podpisů od mnoha vlastníků apod.).

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".