Vložil Anonymous, 23. Únor 2007 - 1:33

Domnívám se, že takové shromáždění nemohlo být platné od samého počátku. Zejména dle zákona 72/1994 Sb.:

§ 11

(1) Společenství musí alespoň jednou ročně konat shromáždění. Shromáždění se sejde z podnětu výboru nebo pověřeného vlastníka nebo vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů.

(2) Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů; k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů.

Pokud jste byli rozděleni na přibližně čtvrtiny, tak jste nemohli dosáhnout přítomnosti nadpoloviční většiny hlasů všech vlastníků (nikoli jednoho vchodu) ani na jedné ze 4 schůzí. Zákon přímo výslovně říká, že musí být přítomní vlastníci, kteří mají nadpoloviční většinu hlasů. A to ani na jedné schůzi shromáždění patrně nebylo splněné.

Nejprve byste tedy měli o to požádat výbor a pokud neuspějete, tak svolat shromádění mohou i vlastníci, kteří mají 1/4 hlasů. Výbor můžete samozřejmě i přeskočit, pokud uznáte za vhodné – ale budete mít více práce s realizací (patrně shánění podpisů od mnoha vlastníků apod.).

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.