Dezinformace o sdílení elektřiny

Vložil Pavel, 30. Březen 2024 - 22:37 ::

Na adrese

https://www.energiezamene.cz/…i-energetika

kterou provozuje MPO a na které jsou umístěna loga MPO a Úřadu vlády se mj. uvádí:

"Jak to bude z hlediska daní a dalších poplatků jako POZE a další?

Bude záležet na konkrétním typu právního jednání sdílení elektřiny. V případě bezúplatného sdílení se odvod daní a poplatků bude vztahovat pouze na regulovanou část ceny (cena za distribuci a přenos elektřiny), nikoli na část ceny za komoditu.

V případě úplatného sdílení se odvod daní a poplatků bude řídit obecně platnými pravidly. Sdílení je podmíněno fungováním distribuční soustavy, tedy i za nasdílenou elektřinu budou členové společenství hradit regulovanou část ceny se všemi jejími složkami. S výjimkou sdílení v rámci bytového domu – pokud bude sdílení probíhat bez využití distribuční soustavy (v bytovém domě prostřednictvím domovních rozvodů), nebudou se regulované platby z této elektřiny hradit."

Jedná se o dezinformaci, protože i v případě bezúplatného sdílení silové elektřiny je podle Čl. LXXIV § 6 zákona č. 261/2007 Sb. základem daně z elektřiny množství elektřiny v MWh bez ohledu na skutečnost, zda je dodání elektřiny úplatné či bezúplatné.

Hezký den!

  • komunitní elektřina

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil € (bez ověření), 31. Březen 2024 - 18:55

Poplatky a daně by byly přijatelné, pokud by byly předvídatelné.

Vadí zejména to, že se mohou kdykoliv změnit, a to i zásadně.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".