Další nepřesnosti o SVJ

Vložil Pavel, 21. Březen 2014 - 0:05 ::

Na adrese:

http://www.novinky.cz/…astniku.html

byl 20.3.2014 publi­kován článek:

Katastr koupě bytů nezapíše, nejsou-li v domech společenství vlastníků

Kupujícím bytů vyvstal nový problém. Od letošního ledna blokuje zapsání změny vlastnictví bytu v katastru často fakt, že majitelé ostatních bytů v domě nezaložili společenství vlastníků jednotek (SVJ). To musí mít své stanovy a být zapsané u rejstříkového soudu. Pokud kupující výpis z rejstříku nepředloží, převod vlastnického práva nelze dokončit.

„Lze očekávat každým dnem, že bude přibývat případů, kdy kvůli absenci zapsání SVJ u rejstříkového soudu nebudeme na katastru moci zapsat nového vlastníka v momentě, kdy bude chtít byt koupit od dosavadního majitele,“ potvrdila Právu vedoucí Kanceláře úřadu Katastrálního úřadu pro hl. město Praha Daniela Šustrová.

Podle ní nový občanský zákoník vytváří od 1. ledna 2014 „silný motivační tlak na vlastníky bytů především u nové výstavby bytových domů, aby společenství vlastníků jednotek zakládali“. Jsou totiž domy, kde se vlastníci ani nesešli, a tuto povinnost ignorují. „Z ustanovení zákona vyplývá, že SVJ musí vzniknout a být zapsáno, když už je u nové výstavby bytového domu prodán čtvrtý byt. Pokud se tak nestane, pátý byt již nemůžeme zapsat, dokud SVJ nevznikne a nebude zapsáno u rejstříkového soudu,“ dodala Šustrová.

Dalo se to obejít

Až do minulého roku šlo podobnou situaci obejít tak, že lidé v domě rychle a formálně přijali tzv. vzorové stanovy vydané nařízením vlády. SVJ de facto vzniklo automaticky, i když nevykonávalo reálně činnost. Vzorové stanovy také platily automaticky v případech, kdy se vlastníci bytů ohledně znění stanov, tedy pravidel hry při správě domu, neshodli.

Jenže od ledna paragraf 1198 odst. 2 nového občanského zákoníku hovoří o tom, že do veřejného seznamu (tj. do katastru nemovitostí) se „nezapíše vlastnické právo k další převedené jednotce, pokud není prokázán vznik společenství vlastníků“. Evidenci a zápis SVJ mají na starosti rejstříkové soudy v rámci krajských soudů.

Starší SVJ, založená víceméně formálně a automaticky před 31. 12. 2013, mají povinnost přizpůsobit se novému občanskému zákoníku do tří let, tj. do 31. 12. 2016, přepracovat především podle něho stanovy a doručit je rejstříkovému sou­du.

„Neučiní-li tak, rejstříkový soud je vyzve. Uplyne-li lhůta, soud SVJ zruší,“ sdělila Právu advokátka Bohdana Hejduková z portálu Pravnigramotnos­t.cz. A to pak bude blokovat prodej jakéhokoliv bytu v domě.

Postižený asi přijde i o tisíce

Jedním z těch, kteří na absenci SVJ už doplácejí, je i Michal Kříž z Prahy. Zřejmě přijde o tisíce korun, tedy o poplatek za hypotéku a náklady na odhad nemovitosti. Chtěl si koupit v Praze byt 2 + kk za tři milióny korun. Vyřídil si schválení hypotéky na 1,8 miliónu korun.

Jenže katastr odmítl převod vlastnictví zapsat. „Pan Kříž si od prodávajícího nenechal předem doložit výpis z rejstříku společenství vlastníků,“ dodala Hejduková. Problém podle ní je, pokud se jen jeden jediný vlastník začne vůči novým stanovám bránit námitkami. Pokud se majitelé bytů nedohodnou, musí o věci rozhodovat soud. „Od ledna 2014 už neexistuje jiná možnost, jak jinak tuto situaci vyřešit,“ potvrdila Hejduková. Kupujícím doporučuje, aby výplatu kupní ceny ve smlouvě vždy výslovně vázali až na zápis do katastru. Pro případ, že zápis vlastnického práva katastr zablokuje, měl by kupující mít v kupní smlouvě jasně definované právo na odstoupení od smlouvy, a tím i celé transakce.

Založení SVJ krok za krokem

 • Sepsat veškeré zakladatelské listiny, především připravit stanovy dle NOZ a poté svolat zakladatelskou schůzi a na ní stanovy jednohlasně schválit.
 • K řádnému fungování SVJ je nutné mít stanovy, jednací řád, spisový a archivační řád, domovní řád, pozvánky na schůzi, zápisy ze schůzí, podpisové vzory, evidenční listy, plné moci atp. Stanovy musí být sepsány formou notářského zápisu, který bude požadován i při každé změně stanov.
 • Stanovy se posléze musí vložit do rejstříku společenství vlastníků – dnem zápisu vznikne i společenství vlastníků jednotek.

Zdroj: Pravnigramotnost.cz

Jindřich Ginter, Právo


Článek uvádím v plném znění, protože je možné, že by mohl být modifikován, až bude autor na nepřesnosti upozorněn. Stejný postup zvolil např. KANCL.

V článku jsou nepřesnosti, jak je u problematiky SVJ obvyklé.

Jako zdroj je uvedena adresa

www.pravnigramotnost.cz

Tam jsou další nepřesnosti. Údajně tuto stránku spravuje advokátka s praxí 14 let. To ponechávám bez komentáře.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil § (bez ověření), 21. Březen 2014 - 3:53

  Jaképak obcházení situace. Jenom se dodržoval zákon, co se jí na tom nezdá. Advokátka má patrně v hlavě n.....o. NOZ je zmetek, je to především jeden obrovaký nejasný zmatek. Starší SVJ, založená víceméně formálně a automaticky před 31. 12. 2013, mají povinnost přizpůsobit se novému občanskému zákoníku do tří let, tj. do 31. 12. 2016, přepracovat především podle něho stanovy a doručit je rejstříkovému soudu. To ovšem někdo musí sdělit v čem se ty stanovy mají změnit, protože názory na to co měnit se různí. A budeme měnit abychom měnili. Vždyť za vklad se platí 2000 Kč, žak budeme měnit a vkládat pořád dokola. Černá bezedná díra se musí plnit a plnit.

  Vložil Nový přesdseda SVJ (bez ověření), 21. Březen 2014 - 10:05

  Nechci tady jitřit vášně a pouštět se do právnických výkladů, ale uvedu příklad ze současné praxe: Naše SVJ bylo založeno před účinností NOZ (v roce 2003), máme původní (vlastní) stanovy a jsme registrování ve Veřejném registru. Zatím jsme neučinili žádný právní úkon, směřující napravení stavu dle NOZ. Přesto již dva majitelé své byty v letošním roce řádně prodali (a katastr změny vlastníků zaregistroval) bez nejmenších problémů. Jak říkám, chce to zachovat chladnou hlavu a nestahovat kalhoty, když je brod ještě daleko. Mám dojem, že velké části diskutujících na tomto fóru nejde o řešení, ale o vyhledávání často neexistujících problémů. Ze svých zkušeností vím, že existují dva druhy právníků (ale obecně to lze vztáhnout i na jiné obory): jeden druh vám řekne že to nejde, bude to drahé, dlouhé a komplikované. Druhý typ (právník hoden svého titulu) vám poradí jak to lze v mezích práva co nejlépe udělat.

  Vložil Červenka Josef (bez ověření), 24. Březen 2014 - 19:18

  Někdo,kdo se zove Nový předseda SVJ, chce být chytrej a duchaplnej. Ale bohužel, ukazuje se co by hlavmně hlupák, který nic nemá poořádně prostudovaného. Samozřejmě, že se problém zápisu vlastníka n KN týká SVJ(2012). Dle poslední věty usuzuji, že to buide také některý ten právník s titiulem JUDR. Jnak to prostě nevidím.Chytrej a vopatrnej chlapec.

  Vložil Červenka Josef (bez ověření), 24. Březen 2014 - 19:19

  Samozřejmě že se to týká SVJ,vzniklých po 1.1.2014. Jsem už tak zblblej,že zde rovněž píši hovadiny, jako temn přemoudřelej Nový předseda SVJ!!!

  Vložil Nový přesdseda SVJ (bez ověření), 24. Březen 2014 - 20:05

  Kvituji sebekritické ohodnocení vlastních vstupů, k tomu nelze nic dodat (kromě té krásné češtiny, jak říkala paní baronka „ceska fojak – dobra fojak“

  Vložil Emill (bez ověření), 24. Březen 2014 - 15:26

  probíhá bez problémů protože ta sankce se vztahuje jen na SVJ po 1.1.2014. Vůbec největší problém je pochopení NOV právními laiky.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".