Co je daňově uznatelný výdaj?

Vložil Anonymous, 11. Srpen 2020 - 9:54 ::

Co je daňově uznatelný výdaj vlastníka jednotky?

U služeb problém není, tam to jsou skutečné náklady na služby podle vyúčtování podle § 1181 občanského zákoníku a zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Jak je to se správou domu? Jsou daňově uznatelné zaplacené zálohy na správu domu (§ 1180 občanského zákoníku), nebo náklady na správu domu? Jak náklady na správu domu vlatník jednotky zjistí? Má SVJ povinnost sdělovat vlastníkovi jednotky náklady na správu domu (připadající na jeho jednotku)? Jak tuto povinnost vymoci?

  • Daň z příjmů

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Tazatel007 (bez ověření), 11. Srpen 2020 - 12:31

Proč potřebujete znát daňovou uznatelnost služeb? Daňová uznatelnost zaplacených záloh na příspěvky se tu opakovaně řešila.

Vložil Tazatelka (bez ověření), 12. Srpen 2020 - 7:52

„Daňová uznatelnost zaplacených záloh na příspěvky se tu opakovaně řešila.“

A jsou zálohy daňově uznatelné, nebo ne? Uveďte §. Děkuji.

Vložil Pavel, 12. Srpen 2020 - 8:26

Tazatelko,

z

https://www.financnisprava.cz/…GFR_D-22.pdf

str. 15 cituji:

„2. Platby vlastníka jednotky na provozní výdaje (do tzv. fondu oprav a na účet společenství vlastníků) jsou na straně poplatníka, který nevede účetnictví, daňovým výdajem v okamžiku jejich úhrady. Jsou-li platby (jejich část) určeny na technické zhodnocení společných částí, jsou daňovým výdajem po dokončení technického zhodnocení, a to formou odpisů. Pokud byly platby na provozní výdaje použity na technické zhodnocení společných částí, poplatník podle § 5 odst. 6 zákona o výdaje zahrnuté do základu daně v předchozích zdaňovacích obdobích sníží výdaje ve zdaňovacím období, ve kterém bylo technické zhodnocení dokončeno. O výdaje na technické zhodnocení se zvýší vstupní cena jednotky a do daňových výdajů se tyto výdaje promítnou formou odpisů.“

Hezký den!

Pavel

Vložil Poddaný (bez ověření), 12. Srpen 2020 - 15:52

Pane Pavle,

prosím o překlad do srozumitelštiny. Platby vlastníka jednotky se tedy dělí na

  1. platby na provozní výdaje a
  2. platby na technické zhodnocení společných částí.

Budiž. Potud se to jeví srozumitelné (byť ne zcela, je zmíněn nikde nevysvětlený pojem „fond oprav“ a rozlišovat platby „na účet společenství vlastníků“ od nějakých jiných už nedává smysl vůbec, na jaký jiný účet nebo jak jinak by měl vlastník jednotky platit? V hotovosti předsedovi?).

Jenže potom se píše: Pokud byly platby na provozní výdaje použity na technické zhodnocení společných částí, čímž shora uvedené dělení ztrácí smysl, neboť na technické zhodnocení společných částí je zjevně možné použít jak platby na provozní výdaje, tak platby na technické zhodnocení společných částí.

Rozumí tomu nějaký daňař?

Vložil Tazatelka (bez ověření), 12. Srpen 2020 - 13:59

Pane Pavle,

z Vámi citovaného textu Finanční správy plyne, že pro účel sestavení daňového přiznání musí vlastník jednotky rozlišovat následující druhy plateb na správu domu:

1. „platby vlastníka jednotky na provozní výdaje (do tzv. fondu oprav a na účet společenství vlastníků)“

a

2. „platby (jejich část) [, které jsou] určeny na technické zhodnocení společných částí“, u nichž se ještě rozlišuje, zda a) již byly a nebo b) zatím nebyly „použity na technické zhodnocení společných částí“.

Zatím jsem pouze dešifrovala a strukturovala text. Nyní prakticky. Jak a odkud vlastník pozná, zda jím učiněná platba patří pod 1, 2a nebo 2b?

Pošle-li vlastník jednotky zálohu, typicky neví, na co je určena ani zda již byly použita (a na co).

Vložil Pavel, 15. Srpen 2020 - 13:39

Tazatelko,

já jsem praktik a snažím se aplikovat předpisy s co nejmenší námahou a s co nejmenším rizikem. ZoVB byl paskvil, NOZ je také paskvil. Pokyn D-22 tvořili státní úředníci, kteří o jiném právu, než daňovém, většinou nic netuší. Za této situace se tedy dopustím svého názoru.

Z první věty citované pasáže D-22 plyne, že co zaplatí vlastník jednotky, který nevede účetnictví, je daňovým výdajem v okamžiku úhrady.

V druhé větě je výjimka, že pokud jsou platby předem určeny na technické zhodnocení, tak se nejedná o daňový výdaj a do daňových výdajů se takové platby dostanou formou odpisů. To duplicitně uvádí i čtvrtá věta. V praxi se „předem určené platby na technické zhodnocení“ moc nevyskytují a tak se druhá věta asi nebude moc používat.

Zásadní je třetí věta. Pokud se v předchozích letech nerozlišené platby celé dostaly do daňových výdajů, tak se po dokončení technického zhodnocení společných částí postupuje podle § 5/6 ZDP. Jednorázově se sníží daňové výdaje a do daňových výdajů se technické zhodnocení dostane až formou odpisů, jak uvádí čtvrtá věta.

V případě SVJ se moc často technické zhodnocení neprovádí. Bude se jednat typicky o zateplení, změnu parametrů výtahů, výměnu oken s jiným počtem skel (Pokyn D-22 K § 33). Pokud k technickému zhodnocení jednou za x let dojde, tak stačí zjistit kolik technické zhodnocení stálo a tuto částku vynásobit podílem na společných částech domu příslušného vlastníka.

Ale většinou budou „platby vlastníka na provozní výdaje“ daňovým výdajem.

Hezký den!

Pavel

Vložil AnonymousQwerty (bez ověření), 12. Srpen 2020 - 15:38

No vzneste dotaz k vašemu SVJ. Ani autoři novely občanského zákoníku nechápou, že by mělo v rámci plateb rozlišovat Co je záloha na budoucí výdaje a co je splátka úvěru. Pak se nelze divit že to nejsou schopni SVJ aplikovat.

Vložil Tazatelka (bez ověření), 12. Srpen 2020 - 15:57

„vzneste dotaz k vašemu SVJ“

Jak takový dotaz vhodně formulovat?

Prosím o sdělení výše daňově uznatelných výdajů na správu domu připadajících na moji bytovou jednotku v účetním období 1.1.2019–31.12.2019.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".