Co dokládáta pro IROP

Vložil H. (bez ověření), 27. Březen 2020 - 16:14 ::

Máme zateplený dům, na zateplení se čerpala dotace z IROP. Letos se má udělat zpráva o udržitelnosti, firma, která nám má zprávu vypracovat chce fotky domu a kartu majetku. Tu samozřejmě nemám, když dům není majetek SVJ. Co dokládáte pro IROP vy?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 28. Březen 2020 - 10:21

  Pravděpodobně jste neporozuměl co se po Vás požadovalo.

  Pro zprávu o udržitelnosti projektu IROP se dokládá spousta příloh, mimo jiné i „Výpis z účetní evidence = Zaúčtování veškerých příjmů a výdajů projektu“. Z této sestavy musí být zřejmé zaúčtování do investic a neinvestic a způsob oddělení účetnictví projektu od účetnictví žadatele.

  V době udržitelnosti je nutné evidovat v oddělené účetní evidenci provozní příjmy a výdaje, které přímo souvisí s IROP, tzn. např. výdaje na pořízení, opravu či údržbu majetku pořízeného z dotace. Příjemce archivuje účetní doklady a v případě kontroly na místě je předloží kontrolorům. Součástí ZoU by mohly být doklady prokazující dodržení indikátorů – tj. inventární karty majetku – což prokáže zda tento majetek je stále vedený v majetku příjemce.

  Pokud si SVJ pořizovalo jakýkoliv majetek v souvislosti s projektem IROP, je zachycen na inventárních kartách majetku. Nejspíše právě tyto karty po vás požaduje firma, která vám zpracuje zprávu o udržitelnosti. Pochybuji, že by nesmyslně požadovali kartu majetku, na které je uvedený dům. Tak si to s nimi vyjasněte.

  Justitianus

  Vložil H. (bez ověření), 28. Březen 2020 - 20:51

  Děkuji za odpověď. Konkrétně napsali toto: „výstup z účetní evidence majetku za celé sledované období, nebo inventární kartu majetku“. – což chápu jako evidenci majetku např. u soukromých firem, ale co u SVJ?

  A vy píšete, „pokud si SVJ pořizovalo majetek“ – my jsem udělali zateplení, ale to přece není majetek SVJ.

  Takže co konkrétně dokládáte pro IROP?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".