Čím se řídí stará SVJ podle zákonodárců

Vložil Pavel, 6. Říjen 2016 - 11:16 ::

V jiném vláknu je již mnoho příspěvků a tak vyjímám odpověď pro Magdu, která uvedla, že to, čím se řídí stará SVJ musí říci zákonodárci a nikoliv soudci.

Čím se řídí stará SVJ podle zákonodárců

Vložil Pavel, 6. Říjen 2016 – 9:35

Magdo,

ve ST 642, Čl II/5 se uvádí:

„5. Spolek a společenství vlastníků vzniklé do 31. prosince 2013 nejsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinny uvést označení právní formy ve svém názvu do souladu s požadavky § 132 odst. 2, § 216 a § 1200 odst. 2 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb.“

Zákonodárci tedy projednávají novelu NOZ, podle které by stará SVJ nemusela měnit název i když jim to NOZ nařizuje.

Z toho vyplývá, že podle zákonodárců se stará SVJ řídí NOZ, konkrétně § 3041/2. Že dva koncipienti mají jiný názor právnickou obec asi nepřesvědčí.

Souhlasíte, že nic jiného nelze z této novely dovodit?

Můžete „argumentovat“, že jsou to debilové a zastánci prasečího práva. Nicméně novela prošla 2. čtením a nikdo to nenapadl. Až bude novela ve Sb.z., tak to bude další argument pro zastánce většinového názoru, že i stará SVJ se řídí bytovým spoluvlastnictvím podle NOZ.

I já bych uvítal, kdyby byl NOZ jasnější. Ale výklad může podat pouze soud a nebo postupné novely NOZ.

Hezký den!

Pavel

  • NOZ

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Magda3 (bez ověření), 6. Říjen 2016 - 11:35

Pavle, ale ono nestačí, že si zákonodárce něco myslí. On to musí uvést i do zákona. A i zákonodárce se musí chovat v souladu s Ústavou a judikaturou ÚS.

Nepřekvapuje mě vůbec, že se projednává takový nesmysl. Vždyť zákonodárce chce, aby se NOZ řídila i stará SVJ. To já nijak nerozporuji. Celou dobu se snaží vytvořit dojem, že stará SVJ jsou to samé co SVJ dle NOZ. A mlží a mlží.

Jenže nejsou. Zákonodárce zapomněl na takovou maličkost. Zapomněl na přechodné ustanovení ve kterém vysvětlí, jak se takový přechod ze starého na nové uskuteční. Zda ze zákona, či na základě nových stanov, nebo na základě změny prohlášení vlastníka? Zapomněl nám sdělit, jak vyřeší střet mezi tím, že SVJ dle NOZ může rozhodovat o jednotkách, které nejsou ve spoluvlastnictví a zároveň ponechá vlastníkům jejich původní vlastnické právo.

Samozřejmě, že je možné, aby zákonodárce něco takového udělal. Ale nemůže něco takového udělat jenom proto, že se mu původní bytové vlastnictví z ničeho nic nehodí do krámu. Zasahuje do ústavou zaručeného práva – vlastnictví. O nic menšího se zde nehraje. Jenom o to, zda žijeme v právním státě.

Magda

Vložil vn (bez ověření), 6. Říjen 2016 - 12:31

Magdo, já vám držím palce, jste nesmírně statečná žena. Jenom takoví jako vy můžou něco někam, dál posunout. Představte si, že by lidi vašeho typu neexistovli. To by to vypadalo a někdo by měl ráj na zemi.

Vložil Magda3 (bez ověření), 6. Říjen 2016 - 12:44

Díky za to milé přehánění. Ty palce myslím budu potřebovat :-).

Magda

Vložil Jar (bez ověření), 6. Říjen 2016 - 21:04

Magdo, myslím jsme zvažovali založení čehosi, kde by se hájila práva vlastníků. Nájemníci mají Křečka, SVJčka mají Judr. Schödel. a většinu odporné veřejnosti včetně soudců, své si vylobují velká družstva, viz. stanovy předkládané sdruženími a také návrh úpravy zákona – přechod dluhů.

Co s tím uděláme?

Jar

Vložil Magda3 (bez ověření), 7. Říjen 2016 - 8:09

Ano Jar, také si myslím, že si zasloužíme nějaké sdružení vlastníků, které bude hájit naše zájmy. Ale netuším jak na to?

Magda

Vložil Pavel, 7. Říjen 2016 - 8:48

Magdo,

z procesního hlediska je to prosté. Založíte spolek dle § 214 a násl. NOZ nebo společnost dle § 2716 a násl. NOZ.

K věcnému hledisku jsem se již vyjádřil:

http://www.portalsvj.cz/…olek-pro-svj

Hezký den!

Pavel

Vložil Magda3 (bez ověření), 7. Říjen 2016 - 9:33

Pavle, založit spolek je opravdu prosté. Zajistit fungování takového spolku je už horší.

Myslím že ani já, ani Jar nemáme chuť zakládat spolek, který má hájit zájmy SVJ. Spolek by měl hájit zájmy vlastníků (spoluvlastníků) jednotek. A tím pomáhat mimo jiné i ke kultivaci SVJéček.

Díky za Váš náhled a rozbor!

Magda

Vložil Pavel, 7. Říjen 2016 - 9:48

Magdo,

svůj výše uvedený příspěvek jsem nazval Spolek pro členy SVJ, nikoliv spolek pro SVJ, těch je již dost.

Ve svém loňském příspěvku jsem v bodu 4) napsal, že bude asi rozpor v zájmech některých členů SVJ a zbytku SVJ.

Pohybuji se i v oblasti nevládních neziskovek, proto Váš názor, že zajistit fungování takového spolku bude obtížné plně sdílím.

Hezký den!

Pavel

Vložil Magda3 (bez ověření), 7. Říjen 2016 - 10:03

Pavle v odkazu na Vás článek jsme si přečetla:

"Základní problém vidím v tom, zda by nový spolek měl hájit zájmy jednotlivých členů nebo zájmy výboru.

Jednotlivec asi bude mít zájem, aby dluhy starého člena nepřecházely na člena nového. Pro výbor je vhodnější, aby dluhy přecházely, aby je výbor mohl reálně vymáhat.

Jednotlivec bude mít zájem, aby měl maximální možnost cokoliv vetovat. Pro výbor je vhodnější, aby rozhodovací kvórum bylo co nejnižší, aby se mohlo vůbec něco rozhodovat.

Jednotlivec bude mít zájem, aby mohl do svého bytu nastěhovat různé nepřizpůsobivé jedince. Ostatní, kteří chtějí „pouze“ bydlet, včetně členů výboru budou mít zájem např. mluvit do toho, kdo v pronajatém bytě bydlí. Údajně v zahraničí se stávající členové kondominia vyjadřují k tomu, kdo se stane novým členem kondominia. Abych byl správně pochopen nevolám po tom, aby se tato praxe zavedla pro stávající SVJ, to nemůže projít. Ale dovedu si představit, že u nově vzniklých SVJ by možnost vyjadřovat se k tomu, kdo se stane novým členem SVJ byla uzákoněna.

Koho by nový spolek měl tedy zastupovat? Mezi zájmy některých jednotlivců a výboru je rozdíl."

Nesouhlasím s tím, že by vlastník jednotlivec měl mít odlišné zájmy od SVJ. Jsem vlastník jednotlivec a samozřejmě chci, aby SVJ fungovalo, zálohy se platily a lidé v domě se k sobě chovali ohleduplně. Vlastník chce být také chráněn. Členové výboru nejsou žádní nadvlastníci, kteří vědí lépe co dělat. SVJ má hájit zájmy vlastníků, nikoli svoje vlastní zájmy, které se od zájmů vlastníků velmi často liší.

Bojuji-li za to, aby se v našem SVJ služby rozúčtovaly podle schválených pravidel, aby byl schválen plán oprav a platilo se na určitý účel, pak hájím nejenom své zájmy, ale i zájmy ostatních vlastníků. Ale bojuji proti právnické osobě, která má mnohem víc peněz a mnohem větší vliv na nezajímající se vlastníky.

Spolek by měl hájit zájmy vlastníků a tím vlastně i zájem SVJ.

Magda

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".