Chybné vyúčtování

Vložil Dobrák (bez ověření), 16. Říjen 2017 - 13:12 ::

V roce 2014 jsem obdržel vyúčtování záloh za rok 2013.
Kontrolou účetnictví jsem zjistil chybné účtování o zá-
lohách na rok 2013 a tím se stalo, že přeplatek záloh
mně byl snížen o 3400 Kč. Mám právo ještě dnes žádat o
doplacení této částky? Členům SVJ není umožněno pro-
provádět kontrolu účetnictví které je naprosto nepře-
hledné a dále je nedostatečná informovanost o hospo-
daření SVJ a mnoho dalších povinností. Nevím kdo se
o tuto částku obohatil. Dobrák.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Gróňan (bez ověření), 16. Říjen 2017 - 13:59

  „Mám právo ještě dnes žádat o doplacení této částky?“

  Vyúčtování za rok 2013 mělo být do 30.04.2014, promlčelo se 30.04.2017.

  Vložil Gróňan (bez ověření), 16. Říjen 2017 - 14:01

  Promlčení (dlouhodobých) záloh běží až od jejich skutečného nebo plánovaného čerpání.

  Vložil marek.wohlrab, 16. Říjen 2017 - 14:23

  Ale dotaz nebyl na dlouhodobé zálohy, ale zálohy na služby.

  Vložil Gróňan (bez ověření), 16. Říjen 2017 - 15:59

  „dotaz nebyl na dlouhodobé zálohy, ale zálohy na služby.“

  Kde se v dotazu píše o zálohách na služby?

  Vložil marek.wohlrab, 16. Říjen 2017 - 17:03

  Dlouhodobé zálohy se nevyuctovavaji.

  Krátkodobé zálohy a zálohy na služby se vyuctovavaji. Takze z toho pane Gronan.

  Vložil anon1234 (bez ověření), 16. Říjen 2017 - 18:10

  pokud se dlouhodobé zálohy dle vás nevyúčtovávají, proč NOZ uvádí, že do působnosti shromáždění patří rozhodnutí o vyúčtování nevyčerpaných příspěvků?

  NOZ § 1208 písm. d) schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků

  samozřejmě, že se dlouhodobé zálohy vyúčtovávají. to myslíte vážně, že vlastníci platí dlouhodobou zálohu, která se jim nikdy nevyúčtuje?!? to, že to tak chodí ve většině SVJ, neznamená, že to tak je správně a dle zákona.

  Vložil Gróňan (bez ověření), 16. Říjen 2017 - 18:37

  „Dlouhodobé zálohy se nevyuctovavaji.“ (marek.wohlrab, 16. Říjen 2017 – 17:03)

  „samozřejmě, že se dlouhodobé zálohy vyúčtovávají. to myslíte vážně, že vlastníci platí dlouhodobou zálohu, která se jim nikdy nevyúčtuje?!? to, že to tak chodí ve většině SVJ, neznamená, že to tak je správně a dle zákona.“ (anon1234 (bez ověření), 16. Říjen 2017 – 18:10)

  Odkud jste vzali, že se zálohy nevyúčtovávají? Zálohy se vyúčtovávají vždy. Dlouhodobé zálohy se nemusí (ale mohou) vypořádat. Rozlišovat!

  Chcete vzor vyúčtování záloh, abyste ho mohla předložit ve Vašem SVJ?

  Vložil Jarmila 44 (bez ověření), 16. Říjen 2017 - 19:36

  Chcete vzor vyúčtování záloh, abyste ho mohla předložit ve Vašem SVJ? – byl by jste tak hodný a zvřejnil ho , nebo mi zaslal, Děkuji

  Vložil Gróňan (bez ověření), 16. Říjen 2017 - 19:47

  „Chcete vzor vyúčtování záloh, abyste ho mohla předložit ve Vašem SVJ? – byl by jste tak hodný a zvřejnil ho , nebo mi zaslal, Děkuji“

  http://www.spravexa.cz/…/1404041781/ http://www.spravexa.cz/…a-objekt.pdf

  Vložil Nový (bez ověření), 16. Říjen 2017 - 18:37

  Nejasnosti s vyúčtováním může způsobit to, že lze pojem vyúčtování chápat jen jako předložení přehledu všech nákladů, které byly z příspěvků uhrazeny a to buď přehledu celkových nákladů za dům v porovnání s celkovou sumou vybraných příspěvků za dům, anebo nákladů připadajících na vlastníka v porovnání se sumou uhrazených přispěvků tímto vlastníkem.

  Anebo lze vyúčtování chápat tak jak je uvedeno v předešlém odstavci ale i s vypořádáním (vyplacením) nevyčerpaných příspěvků vlastníkům.

  Jestliže SVJ provádí vyúčtování dlouhodobých záloh bez vypořádání nevyčerpaných příspěvků s tím, že se nevyčerpané příspěvky vlastníkům nevyplatí, ale převedou se do dalšího účetního období, tak je to v souladu se zákonem.

  Vložil Gróňan (bez ověření), 16. Říjen 2017 - 19:32

  Pane Novým,

  s pojmem vyúčtování žádné nejasnosti nejsou, je definován v § 2 zákona č. 67/2013 Sb.

  Vložil Nový (bez ověření), 17. Říjen 2017 - 9:40

  Musíte rozlišovat zálohy na služby dle zákona o službách č. 67/2013 Sb. a dlouhodobé zálohy na příspěvky na správu.

  Já jsem reagoval na příspěvek anona 1234 http://www.portalsvj.cz/…e-vyuctovani#…, který psal o dlouhodobých zálohách a § 1208 NOZ řešící vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků na správu.

  Vložil Gróňan (bez ověření), 17. Říjen 2017 - 10:26

  Pane Nový,

  psal jste, že máte nejasnosti s pojmem vyúčtování. Nyní píšete „Musíte rozlišovat zálohy na služby dle zákona o službách č. 67/2013 Sb. a dlouhodobé zálohy na příspěvky na správu.“ To samozřejmě ano, jenže je nejasné, proč to sem píšete. Takže pro Vás podrobněji:

  Podle zákona o službách se rozumí

  „vyúčtováním [služeb] vyčíslení skutečné výše nákladů na služby a záloh za jednotlivé služby v daném zúčtovacím období“

  Obdobně rozum průměrného člověka dovodí, že se rozumí

  „vyúčtováním správy vyčíslení skutečné výše nákladů na správu a záloh za správu v daném zúčtovacím období“

  Ještě je snad něco nejasného? Nebo chcete snad polemizovat se zákonnou definicí?

  Vložil MartinII, 18. Říjen 2017 - 14:30

  K příspěvku Gróňan, 17. Říjen 2017 – 10:26

  Podle zákona o službách se rozumí „vyúčtováním [služeb] … “

  Obdobně rozum průměrného člověka dovodí, že se rozumí

  „vyúčtováním správy vyčíslení skutečné výše nákladů na správu a záloh za správu v daném zúčtovacím období“

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Dodávám, že v pečlivě zpracovaném vláknu pana Pavla, na které rád upozorňuji, je odkaz na Legislativní pravidla vlády, čl. 40 Terminologie v právním předpisu

  "(1) Právní předpis musí být terminologicky jednotný. … Je-li nutné uvést nový právní termín, je třeba jej v právním předpise blíže vymezit.

  (2) Při tvorbě právního předpisu je nutno respektovat všeobecně uznaný význam slov. Jestliže není možné se vyhnout použití slova s více významy, …"

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Soudy se k tomu staví zřejmě tak, jako k možnosti žalovat zápis jen v případě „důležitého důvodu“, tedy že zápis je vždy platný jak byl osobou odpovědnou vyhotoven. Takže vyúčtování/vy­pořádání (dle 1208/d „vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků“) je vždy platné, jak bylo osobou odpovědnou vyhotoveno.

  Pan Pavel v příspěvku z 08/2016 upozorňuje na názor, že příspěvky správy domu jsou zálohami.

  Vložil marek.wohlrab, 16. Říjen 2017 - 13:27

  Dobrý den pane Dobraku,

  1. když obdržím vyúčtování, kontrolují si zaplacené zalohy, poté náklady, pote zbytek
  2. pokud je účetnictví nepřehledné, tak mate možnost změny
  3. svolejte schůzi a navrhněte se do výboru
  Vložil K.L.F. (bez ověření), 16. Říjen 2017 - 20:43

  „pokud je účetnictví nepřehledné, tak mate možnost změny svolejte schůzi a navrhněte se do výboru“

  To jsou blafy, pane Wohlrabe: možnost změny nemám, právo svolat schůzi nemám, navrhnout se do výboru mohu, ale to je vše.

  Vložil MartinII, 16. Říjen 2017 - 13:39

  Již tady padl asi 2× dotaz, jak se nechat navrhnout (přesněji zvolit) do výboru, když výbor nechce svoje pozice opustit a má při volbách svoje hlasy a ještě v kabele plné moce. Proč by opouštěl svoje pozice, když je za svoje kroky nepostižitelný takřka jako pan president, viz debata o možnosti zrušení hlasování § 258 a § 1209.

  Vložil marek.wohlrab, 16. Říjen 2017 - 14:19

  Do nekonečna to stejnak nepujde. Někdy ta bublina splaskne. Jen vydržet. Někdy to nejde hned.

  Vložil AsiTak, 17. Říjen 2017 - 2:10

  Vyúčtování je ten doklad který jste obdržel oficiálně a ne ten opravený doklad z vlastní kontroly. Pokud vyúčtování bylo bez chyby, pak nemáte pohledávku k vymáhání nebo naopak, vyúčtování bylo vadné, a pak jste mněl reklamovat ve lhůtě reklamační a trvat na dodání opravného vyúčtování. Z chybného vyúčtování nemůžete vymáhat nic.

  Vložil Gróňan (bez ověření), 17. Říjen 2017 - 10:34

  „jste mněl reklamovat ve lhůtě reklamační“

  To, zda byla či nebyla podána reklamace (tím spíše, zda byla či nebyla reklamace podána ve lhůtě), je pro soud nepodstatné. Podstatné pro soud je jediné, zda vyúčtování bylo či nebylo řádné.

  Vložil MartinII, 17. Říjen 2017 - 10:28

  Vyúčtování (rozúčtování) dle

  Vložil Gróňan (bez ověření), 16. Říjen 2017 – 19:47

  www.spravexa.cz/…a-objekt.pdf

  je sen všech těch, co mají zájem o přehled.

  Pokud jde o „příspěvky správy domu“ a "zálohy, tak připomínám (bez souhlasu pana Pavla) jeho příspěvek

  www.portalsvj.cz/…spevek-v-noz

  Vložil Pavel, 3. Srpen 2016 – 22:11

  „Pojem ´příspěvek´ uvedený v oddílu 5 Bytové spoluvlastnictví je vyjádření, že se na celkové platbě podílí více členů SVJ. Sice v NOZ není výslovně uvedeno, že se jedná o zálohovou platbu, ale s ohledem na § 1208/d to lze dovodit“

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  § 1208/d „Do působnosti shromáždění patří …rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků“

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".