Chybná volba členů výboru SV

Vložil Magda Jochmanová (bez ověření), 28. Květen 2019 - 17:21 ::

Dobrý den, předseda výboru se v den konání shromáždění SV vzdal své funkce (jelikož se odstěhoval). Já jsem byla členem výboru a shromáždění mě odhlasovalo za předsedkyni výboru. Obchodní rejstřík nás však upozornil na skutečnost, že jsem měla být napřed odvolána z funkce a pak nově zvolena jako předsedkyně.

Teď nevím, jak postupovat. Svolání nové schůze by bylo zdlouhavé. Ve stanovách máme, že „hořící“ záležitosti může schvalovat výbor.

MOJE OTÁZKA: Může výbor (momentálně jen 2 členové z toho jsem tím jedním člověkem já) rozhodnout a odvolat mě z funkce a zvolit mě jako předsedkyni?

Děkuji, MJ

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 30. Květen 2019 - 16:55

  Není třeba stát ihned sponzorovat 2000 kč za zápis do rejstříku. To, že jste se dohodli, že výbor povedete Vy na věci nic nemění. Jakmile vyprší Vaše funkční období zajistíte volby, kde si zvolíte nový 3-členný výbor a pokud by jste ho nebyli schopni personálně obsadit pak změníte stanovy a po té zvolíte předsedu. Zatím co stanovy Vám krajský soud vloží do rejstříku bez poplatku za zápis zaplatíte. Jde -li Vám jen o podpisové právo pak stačí aby současný statutární předseda bance dal souhlas s udělením podpisového práva členu výboru a svůj nechal vyškrtnout. Pokud by současný předseda toužil být vymazán z rejstříku může si to sám podat a zaplatit. Záleží jaké vztahy a důvěru mezi sebou máte. Ve věci volby a odvolání členů výboru musíte mít ve stanovách jasno. Bývá dobrým zvykem, že je toto konkrétně uvedeno a neskrývá se to za nespecifikovaná důležitá rozhodnutí. Takže by jste musela ve věci předčasného ukončení funkce a znovuzvolení postupovat podle Vašich stanov.

  Vložil slavina (bez ověření), 28. Květen 2019 - 17:49

  Funkce ve výboru se řeší na schůzi výboru, nikoliv na shromáždění. Spíš jste na shromáždění měli zvolit třetího člena výboru, máte asi 3 členný výbor.

  Vložil 25Malý (bez ověření), 28. Květen 2019 - 20:31

  Pokud Vaše stanovy nejsou příliš exotické, tak obecně platí:

  1. Shromáždění odvolává a volí členy výboru, a to pouze kusy, nikoliv funkce.
  2. Výbor sám volbou na své půdě odvolává a volí funkce předsedy, místopředsedy atd.
  3. Pokud předseda oznámil na shromáždění odstoupení z funkce předsedy, bylo to teoreticky neplatné, neboť to měl oznámit a nechat projednat na schůzi výboru. Jeho členství trvá dokud nebude jeho odstoupení projednáno ve výboru, nejdéle však 2 měsíce. Není ale vyloučeno, že jste mohli jako výbor zasedat na probíhající schůzi shromáždění a jeho odstoupení přitom projednat.
  4. Na téže schůzi shromáždění jste za něho nemohli volit jiného člena výboru, neboť jste to nejspíš neměli v programu schůze. Ledaže byste tam byli všichni členové a všichni by přivolili tento nový bod projednat.
  5. Pokud byl původní výbor 3členný, odstoupení jednoho člena nebrání tomu, aby si zbývající 2 členové funkce předsedy a místopředsedy zvolili – výbor zůstal usnášeníschopný.
  6. Pokud bude popsaný postup podložený listinami uplatněn při změně zápisu v rejstříku SVJ, pak by soud neměl mít pochybnosti. Ale doporučuji co nejdříve řádně zvolit třetího do výboru a poté neprodleně ve výboru rozdělit funkce a pak jít se všemi změnami na soud, aby to bylo za jeden poplatek.

  Prostudujte stanovy svého SVJ, zda jsem se od nich příliš neodchýlil.

  Vložil Petr, 30. Květen 2019 - 16:55

  Dle ZoVB § 9 byl výbor alespoň tříčlenný. Pokud jde o NOZ, přečtěte si např.

  https://nedoma-advokatka.cz/…t-vybor-svj/

  nebo hledejte zde v diskusi nebo na netu.

  Můžete citovat. co jste měli ve stanovách dle ZoVB a co máte ve stanovách dle NOZ ???

  Výbor jistě nebýval o počtu členů aby mohlo dojít k „remíze“, ale vždy lichý počet členů. Slyšela jste někdy o výboru 2 členové ?

  Vložil K.Žilák (bez ověření), 30. Květen 2019 - 20:13

  Výbor o 2 členech zde:

  https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=28854489

  Bydlí tam teta. V tomto SVJ se dějí věci, které člověku s průměrným IQ hlava nebere.

  Závěrky jsou také dílo…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".