Bytové spoluvlasntictví je také spoluvlastnictví

Vložil SV (bez ověření), 8. Květen 2014 - 18:53 ::

Nedávno se zde tvrdilo, že spoluvlastnictví a bytové spoluvlastnictví podle ObčZ stojí jako dvě různé formy vlastnictví vedle sebe a navzájem se vylučují. Nemohu diskusi najít, tak pokračuji zde.

Ze systematiky ObčZ je zřejmé něco jiného, totiž že bytové spoluvlastnictví je speciální případ spoluvlastnictví. Plyne to ostatně již z první věty dílu 5, resp. § 1158 „Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek.“

V dílu 4 Spoluvlastnictví není uvedeno, že by se nevztahoval na bytové spoluvlasnictví. Takže pro i bytové spoluvlastnictví platí vše z dílu 4 Spoluvlastnictví, co není speciálně (jinak) upraveno v dílu 5 Bytové spoluvlastnictví.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 9. Květen 2014 - 9:36

  Plně s Vámi souhlasím. Zřejmě máte na mysli diskusi http://www.portalsvj.cz/…lasovani-svj#…. Šlo v ní o otázku jakým kvórem se má hlasovat o stavební úpravě domu v případě, kdy SVJ(2000) nemá toto hlasování upraveno ve svých stanovách.

  Souhlasím s Vámi v tom, že bytové spoluvlastnictví podle NOZ je pouze jednou z forem spoluvlastnictví, čili speciální případ (lex specialis). Pro záležitosti výslovně neupravené v části o bytovém spoluvlastnictví (ani ve stanovách) se tedy přiměřeně použije část NOZ o spoluvlastnictví. Podrobně jsem se tím v oné diskusi zabýval: http://www.portalsvj.cz/…lasovani-svj#….

  Je ale třeba říci, že celá část o bytovém spoluvlastnictví je odflinknuta a působí spíše jako hádanka či rébus, než jako použitelný právní předpis. Ovšem pokud bylo cílem autora NOZ zajistit trvalý finanční příjem právníkům a soudcům, pak se to opravdu podařilo.

  lake

  Vložil SV (bez ověření), 10. Květen 2014 - 9:25

  Takže to, že bytové spoluvlastnictví (podle NOZ) je speciálním případem spoluvlastnictví (podle NOZ) se jeví celkem zřejmým.

  Položme si otázku, zda obecná ustanovení dílu 4 NOZ o spoluvlastnictví dopadají i na vlastnictví bytů podle ZoVB (v těch případech, která nejsou s ZoVB v rozporu nebo které ZoVB výslovně neupravuje). Není tomu tak, brání tomu § 3 ZoVB, který výslovně stanoví opak, totiž: „Není-li předmětem spoluvlastnictví jednotka, ustanovení občanského zákoníku o podílovém spoluvlastnic­tví,^2) se nepoužijí.“

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".