Bytové družstvo - představenstvo

Vložil Marcela H. (bez ověření), 28. Březen 2011 - 22:56 ::

Mám velkou prosbu. Jsme BD se 72 byty,16 je převedeno do osob.vl.Dle stanov má představenstvo: řídí činnost družstva, plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost.Rozhoduje o všech záležitostech družstva,které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. To je vše ke kompetenci představenstva. Členská schůze rozhoduje o odměnách, zisku atd. Máme klasické neupravené stanovy. Představenstvo si navýšilo odměny,koupilo sekačku a to vše bez usnesení členské schůze.Podle mě to není v jejich rozhodovací kompetenci. Jak postupovat? Chci napsat žádost na kk, aby představenstvo doložilo usnesení(vím,že neexistuje) co pak? Nechat na schůzi odsouhlasit vrácení peněz zpět na účet?Jak postupovat? Většina členů se o to nestará a moc tomu nerozumí, je nás pár, chceme se pokusit dát to vše nějak dohromady, ale potřebuji radu jak správně postupovat. Moc děkujeme!!!!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Irena P. (bez ověření), 20. Říjen 2012 - 8:30

  Chci se zeptat, když představenstvu končí volební období a proto se bude volit nové představenstvo, musí podávat stávající představenstvo demisi? Naše předsedkyně tvrdí, že ano, přijde mi to jako hloupost, když vyprší automaticky volební období, nemohu to nikde najít, poradíte mi kde to najdu? Děkuji

  Druhý dotaz, když jsou spory mezi nájemníky pro hluk, dupání.., řeší to představenstvo nebo přestupková komise na příslušném úřadě? (Jsme BD se členy s členským podílem, pár nájemníky, nikoli vlastníci bytů). Opět poradíte mi, kde toto najdu – odkaz… Moc děkuji

  Vložil jardaparda (bez ověření), 29. Březen 2011 - 7:43

  Článek 15
  Členská schůze
  (2) Členskou schůzi svolává představenstvo nejméně jednou za rok, zpravidla do jednoho měsíce po sestavení řádné účetní závěrky, vždy však nejpozději do 30. června běžného roku. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva nebo o svolání požádá kontrolní komise; v ostatním platí § 239 odst. 3 ObchZ.
  (3) Na žádost jedné třetiny členů družstva nebo kontrolní komise zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání členské schůze; v dalším se přiměřeně použije ust. § 182 odst.1 písm. a) ObchZ.

  Článek 16
  Představenstvo
  (2) Jako výkonný orgán řídí představenstvo činnost družstva a rozhoduje ve všech záležitostech, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu družstva, zajišťuje činnost družstva v souladu s předmětem jeho činnosti. Zajišťuje plnění usnesení členské schůze a úkoly spojené se svoláním a přípravou pořadu jednání členské schůze. Za veškerou svou činnost odpovídá členské schůzi.
  (9) Pro činnost představenstva a jeho členů, dále pro odpovědnost členů představenstva za škodu způsobenou porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva a ručení s tím související platí ustanovení § 194 odst. 4 až 6 ObchZ.

  Vložil Votočka, 29. Březen 2011 - 11:48

  Odpověď Jardypardy je jako řemen. A určitě Vám pomohla.

  Co jste si nadrobili, to máte. PD nic nezpůsobilo, nic nezanedbalo a dokonce se ani neobohatilo. Vycházím pouze z Vašich informací. Není-li PD svázáno pravidly ze stanov nebo členské schůze, tak jak uvádíte, tak s minulostí nic nenaděláte.

  Možnosti jsou celkem dvě.

  1. Upravit stanovy, kterými pro PD nastavíte mantinely, kam až mohou a co mohou.
  2. Usnesením ¨členské schůze PD zakážete vykonávat některé činnosti a přijímat rozhodnutí (taková, která nechcete, aby je činilo).

  Pokud se Vám ani jedno nepovede, máte smolíka. Nebo se obrátíte na právníka, že členská schůze přijala usnesení, s nímž ze závažných důvodů nesouhlasíte a poputujete se žalobou na soud.

  Upřímě řečeno, pokud se Vaši členové „nevzbudí“, poplave Vaše družstvo směrem, které mu určí Vaše PD. A nikdo s tím nic neudělá; ani Vaše KK.

  Votočka

  Vložil Marcela H. (bez ověření), 29. Březen 2011 - 12:42

  To vím,že máme,co jsme si nadrobili a bude to ještě složité.Stanovy jsem taky nastudovala.Pokud je ale ve výlučné pravomoci členské schůze rozhodovat o výši odměn a o zisku, tak představenstvo stanovy porušilo když si samo od sebe odměny navýšilo.Jsem zvědavá, jak se mě ty členy podaří probudit,je to složité, ale pokusím se o to.Jinak moc děkuji za Váš názor.

  Vložil Votočka, 29. Březen 2011 - 13:28

  Vážená Marcelo,

  v úvodním příspěvku jste napsala např., že PD si zvýšilo odměny a nic mu to nezakazovalo. Nyní píšete cosi o výlučné pravomoci členské schůze atd.

  Jednak pro mě se jedná o rozpor v informacích, které dopředu nejsem schopen předvídat. Kde je tedy pravda?

  No a pak platí, co jsem napsal o tom právníkovi. Ovšem POZOR! Nemáte-li důkazy, vše marno. A navíc platí promlčecí lhůty. Tedy: kdy jste se o protiprávním jednání PD dozvěděla nebo mohla dozvědět. Čím a jak se provinili,atd.

  Bez předných informací a důkazech se vždy bude jednat o spekulace, co by kdyby.

  Votočka

  Vložil Marcela H. (bez ověření), 29. Březen 2011 - 14:11

  Pane Votočko, představenstvo si navýšilo odměny,tato kompetence je ve výlučné pravomoci členské schůze.Členská schůze neodsouhlasila navýšení odměn pro představenstvo,přes­to si je představenstvo vyplatilo.Já jsem na to přišla ve vyúčtování až nyní,zjistila jsem,že tahle praxe tam trvá již od roku 2007,představenstvo navýší,nakoupí,na schůzi kk doporučí ke schválení účetní uzávěrku a nikdo se v číslech nešťourá.Ví, že je to naše chyba,ten nezájem,ale chci s tím něco udělat.Mám k dispozici roční vyúčtování, ve kterém je jasně zaúčtovaná zvýšená odměna představenstvu,před­stavenstvo není schopno toto navýšení doložit usnesením schůze,protože nic takového neexistuje.Chci se jenom poradit jak to napravit do budoucna.Vymezit jasně představenstvu kompetence?Od­souhlasit kompenzaci navíc vyplacených odměn tím, že si v následujích letech o to vyplatí méně? Budeme mít schůzi v červnu a tam by se měla schvalovat uzávěrka dalších navýšených odměn a nákupu sekačky atd. Je možné z tohoto důvodu navrhnout neodsouhlasení roční uzávěrky? Snažím se v tom orientovat, sháním informace kde se dá. Pokud jsem se nepřesně vyjádřila omlouvám se, ale máme ty nejzákladnější neupravené stanovy BD, kde je ve výlučné pravomoci členské schůze mimo jiné schválení odměn,rozdělení zisku...... o kompetencích představenstva se tam mluví jak jsem popsala v úvodním příspěvku.Žádné finanční limity.

  Vložil Vosobně, 29. Březen 2011 - 14:15

  Píšete p. Marcele: „v úvodním příspěvku jste napsala např., že PD si zvýšilo odměny a nic mu to nezakazovalo.

  Myslím, že jste si úvodní příspěvek špatně přečetl a nepochopil, ten obrat „nic mu to nezakazovalo“ tam vůbec uveden není, ba právě naopak p. Marcela uvedla, že:„Představenstvo si navýšilo odměny,koupilo sekačku a to vše bez usnesení členské schůze.“

  Dále také p.Marcela uvedla že „Členská schůze rozhoduje o odměnách, zisku

  Vložil Marcela H. (bez ověření), 29. Březen 2011 - 14:31

  Moc děkuji,snažím se vyjadřovat jak to nejlépe jde.S minulostí se toho asi moc napravit nedá, ale jak jsem už napsala,máme před sebou letos schůzi a schválení loňské závěrky,kde budou figurovat uvedené skutečnosti za rok 2010 a mě to nedá spát a sháním info, jak to napravit a uvést vše do správných kolejí.Tady to asi funguje takto léta letoucí a nikoho by asi nenapadlo, že je to špatně,já tady bydlím 10 let a popravdě se tím prokousávám a snažím se v tom orientovat až poslední dva roky.

  Vložil Vosobně, 29. Březen 2011 - 15:40

  Můžete zkusit tak jak jste uvedla KK a pak na shromáždění vystoupit s nálezy případů porušení kompetencí představenstvem a s návrhem jejich řešení (např. vrácení neoprávněně navýšených odměn). Můžete postupovat ve spolupráci s KK, ta by měla na schůzi též přednést zprávu o zjištěných nedostatcích. Ještě před schůzí můžete informovat ostatní družstevníky o zjištěných nedostatcích a připravit společně návrh řešení, který by na shromáždění podpořila většina.

  Ještě se podívejte zde:
  http://www.portalsvj.cz/…eho-dusledky

  Vzhledem k tomu, že jsou u Vás vedle družstva i byty ve vlastnictví, mohou vlastníci postupovat ne podle pravidel družstva ale podle ZoVB, jak je popsáno pod uvedeným odkazem, ale vzhledem k jejich menšině by je většinový vlastník družstvo při hlasováních mohl vždy přehlasovat.

  Vložil Vosobně, 30. Březen 2011 - 13:31

  Ještě upřesním k poslední větě svého příspěvku:„… ale vzhledem k jejich menšině by je většinový vlastník družstvo při hlasováních mohl vždy přehlasovat.

  Nemuselo by to být vždy, někdy je potřeba 100% souhlas (např. usnesení o změně účelu užívání stavby a o změně stavby) někdy 75% hlasů podle podílů. Tzn., že by také záleželo, jestli těch 16 bytů má společně více nebo měně podílů než 25%. Kdyby měli vlastníci těchto bytů např. více než 25% podílů, mohli by společně zablokovat odsouhlasení usnesení, pro která ZoVB požaduje 75% souhlas (např. rozúčtování některých služeb, dále jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu).

  Vložil Marcela H. (bez ověření), 29. Březen 2011 - 18:26

  Děkuji, takhle nějak jsem si to představovala,pos­tupně oslovuji jednoho družstevníka po druhém a zatím to jsou pozitivní reakce.Jaké postavení mají vlastníci? Zůstali členy družstva.Mělo by se BD už chovat jako SVJ, které tvoří vlastníci a zástupce BD i když se scházejí společně a společně hlasují?

  Vložil Vosobně, 30. Březen 2011 - 13:03

  Ano, družstvo je společně s vlastníky SVJ a to buď SVJ – sdružení bez právní subjektivity (asi Váš případ) anebo SVJ s právní subjektivitou. To si musíte ujasnit nejdříve a zde uvést, aby Vám zde mohl někdo odpovídat konkrétně k Vašemu případu.

  Rozhodující je, jak je uvedeno v odkaze, zda byl nejméně 1 byt v domě převeden do vlastnictví (původního nájemníka) před 01.07.2000, pak vzniklo SVJ – sdružení bez právní subjektivity… jak bylo vymezeno v původním znění zák. č. 72/94 Sb., účinném do 30.06.2000.“ Takto vzniklé SVJ bude existovat a řídit se svými pravidly tak dlouho, dokud bude původní vlastník budovy (družstvo) vlastnit alespoň 25% podíl na společných částech budovy. Teprve až se spoluvlastnický podíl původního vlastníka domu na společných částech budovy sníží na méně než jednu čtvrtinu, vznikne ze zákona SVJ právnická osoba a původní vlastník budovy bude povinen do 60 dnů poté svolat a uskutečnit ustavující schůzi, přijmout stanovy, zvolit orgány SVJ atd….

  Pokud však byl 1. byt v domě do vlastnictví převeden dne 01.07.2000 a později, pak SVJ jakožto sdružení bez právní subjektivity nevzniklo a vzniknout nemohlo, jelikož v takových případech vzniklo nebo vznikne přímo ze zákona SVJ – právnická osoba.

  Vložil jardaparda (bez ověření), 29. Březen 2011 - 18:46

  Nikoliv.

  §9 odst. 4 ZoVB
  "Pokud družstvo uvedené v § 24 odst. 1 a 2, které bylo původním vlastníkem budovy, nebo družstvo vzniklé vyčleněním z původního družstva podle § 29 plní povinnosti správce podle § 9 zákona o vlastnictví bytů platného před účinností tohoto zákona, vznikne společenství až prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž budou družstvu doručeny listiny dokládající, že spoluvlastnický podíl na společných částech domu se snížil na méně než jednu čtvrtinu. Do doby vzniku společenství se použijí ustanovení § 9, 11 a § 15 odst. 2 zákona o vlastnictví bytů platná před účinností tohoto zákona.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".