Balkóny

Vložil Kapr (bez ověření), 21. Září 2020 - 10:10 ::

Při revitalizaci našeho domu,chtějí odřezat 30 průvodních balkonů,a nahradit je závěsnými i tam kde nebyly.Byty1+1.Jak by mělo procentuelně vypadat hlasování.Není zbytečné odřezat balkóny, když nejsou v havarijním stavu?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Vlastnice (bez ověření), 21. Září 2020 - 12:57

  Odpověď na Vaši otázku najdete ve stavebním zákoně.

  Vložil Justitianus, 21. Září 2020 - 11:15

  Jak by mělo vypadat hlasování najdete ve vašich stanovách. My je neznáme.

  Justitianus

  Vložil Kapr (bez ověření), 21. Září 2020 - 13:02

  Zatím musí být pro schválení 3/4.Jelikož už byla celková oprava dvakrát zamítnuta,bude představenstvo svj měnit stanovy ve svůj prospěch.Nebylo ani žádné řádné výběrové řízení.Částka cca 20 mil.korun.Pro­sazují jedinou firmu a přes to nejede vlak.

  Vložil T.O. (bez ověření), 21. Září 2020 - 19:04

  Rekonstrukce za 20 mil. Kč bez výběrového řízení je zralá na TO.

  Vložil Kapr23 (bez ověření), 30. Září 2020 - 17:12

  Ve zkratkách se neorientuji,co je TO?

  Vložil Vlastnice (bez ověření), 21. Září 2020 - 20:14

  Už jste uspěl s TO? Napište, v jaké věci.

  Vložil Justitianus, 22. Září 2020 - 5:11
  • Kapr napsal: „… bude představenstvo svj měnit stanovy ve svůj prospěch.“

  Nerozumím. Žádné „představenstvo“ (statutární orgán) nemá právo svévolně měnit stanovy SVJ. Stanovy mohou být změněny rozhodnutím shromáždění, nebo v případě kdy tak kogentně stanoví zákon.

  Jestliže k odstranění balkonů a výstavbě nových balkonů je nutná tříčtvrtinová většina hlasů všech vlastníků jednotek, jak píšete, pak je tím zodpovězen Váš úvodní dotaz.

  Mimochodem, netuším proč se zmiňujete o výběrovém řízení (dokonce o „řádném“). Máte snad ve stanovách výslovně upravena výběrová řízení? Nebo shromáždění rozhodlo a zavázalo výbor k provádění výběrových řízení? Nebo je to jen vaše tiché přání?

  Justitianus

  Vložil Ludmila, 22. Září 2020 - 8:00

  Zapomněli jste na to nejdůležitější – nejedná se určitě o jednotky vymezené podle NOZ, tudíž je pravděpodobné, že v „Prohlášení vlastníka“ jsou balkony součástí bytu ve vlastnictví vlastníka a nejsou vyjmenovány jako společná část domu. Jak to tedy máte v „Prohlášení vlastníka“? Nebavíte se tady o rozhodování o věcech, které nejsou společnou částí domu?

  Vložil Kapr 23 (bez ověření), 23. Říjen 2020 - 19:05

  Balkon je součástí bytu.

  Vložil Čtenář (bez ověření), 24. Říjen 2020 - 9:49

  „Balkon je součástí bytu“

  Toto tvrzení je pro posouzení vlastnictví nepodstatné.

  Vložil Justitianus, 24. Říjen 2020 - 7:28

  Kapr 23, děkuji za příspěvek, ale Vaše sdělení je nesrozumitelné.

  O jakém „balkonu“ zde píšete? Prostor zvaný „balkon“ je pouze prázdno plné vzduchu. Nic víc. To prázdno je součástí bytu, jak jste napsal. Dobrá; proti tomu nikdo nic nenamítá.

  Ale nám jde o stavební konstrukce obklopující Váš balkon. To je něco jiného! Například základová deska balkonu a její hydroizolace, oplechování a roznášecí vrstva – to je hlavní nosná konstrukce, součást obvodové zdi budovy; základová deska je společná, pokud ve vašem prohlášení není výslovně vyjmenována jako vlastnictví vlastníka jednotky.

  • Nejsou-li tyto konstrukce vůbec zmíněny ve vašem prohlášení, pak jde o společné části domu (podpůrně viz nařízení vlády č. 366/2013 Sb.).
  • Není-li zábradlí balkonu výslovně zmíněno v prohlášení, pak je také společné.

  Mimochodem: Totéž platí pro „místnost“, „lodžii“ nebo „terasu“. Jsou to jen prázdné prostory plné vzduchu. Je-li součástí bytu místnost, neznamená to, že by Vám patřily všechny její stěny, strop či podlaha! To všechno jsou stavební prvky budovy, které jsou společné (viz definice jednotky1994). Nebo mohou být společné, nejde-li o nenosné příčky uvnitř bytu (platí pro jednotky2012).

  U „balkonu“ je to naprosto totéž. Vše co původní vlastník nevyčlenil do jednotek, zůstává společné. O společných částech se ve vašem SVJ hlasuje tříčtvrtinovou většinou, jak jste napsal.

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".