Bagatelní částky

Vložil Anonymous, 26. Květen 2023 - 13:39 ::

Soudy pokládají malé částky za bagatelní v tom smyslu, že ve sporu o zaplacení není možné podat dovolání a u ještě bagatelnější částky není možné kromě dovolání podat ani odvolání. (Teoreticky v těchto případech zbývá ústavní stížnost, tam bagatelnost hraje taky roli, ale není posuzována výší částky.)

O jaké částky se jedná a kde jsou zakotveny?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil anon1234_ (bez ověření), 27. Květen 2023 - 17:10

  odvolání nelze do 10.000 Kč – viz § 202 odst. 2 o.s.ř. (2) Odvolání není přípustné proti rozsudku vydanému v řízení, jehož předmětem bylo v době vydání rozsudku peněžité plnění nepřevyšující 10000 Kč, k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží; to neplatí u rozsudku pro uznání a u rozsudku pro zmeškání.

  dovolání nelze do 50.000 Kč s výjimkami – viz § 238 odst. 1 písm. c) o.s.ř. c) proti rozsudkům a usnesením vydaným v řízeních, jejichž předmětem bylo v době vydání rozhodnutí obsahujícího napadený výrok peněžité plnění nepřevyšující 50000 Kč, včetně řízení o výkon rozhodnutí a exekučního řízení, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv a o pracovněprávní vztahy; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží,

  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99

  Vložil . (bez ověření), 28. Květen 2023 - 21:03

  zmeškal první jednání ve věci z omluvitelných důvodů, prokáže, resp. hodnověrně doloží soudu omluvitelné důvody. návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání podá nejpozději do dne právní moci rozsudku pro zmeškání.

  Vložil . (bez ověření), 29. Květen 2023 - 15:38

  Zde od 7 minuty jak zkusili rozsudek pro zmeskani v pripadu CEPRO

  PRY DALI MILION SEKRETARCE ABY STOPILA OBSILKY?

  https://youtu.be/IXNIDvKY1K8?t=7m

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".