AML kolik členů statutárního orgánu zapsat jako "skutečné" majitele

Vložil Pavel, 30. Listopad 2018 - 21:11 ::

Dnes tu byl publikován příspěvek:

http://www.portalsvj.cz/…a-253–2008sb#…

"AML – stačí 1 osoba

Vložil tep (bez ověření), 30. Listopad 2018 – 17:40

Je jedno, k čemu AML bude sloužit státu. Našel jsem článek, kde u právnických osob bez faktického vlastníka stačí uvést do neveřejného registru jedinou osobu – viz:

http://www.portalobydleni.cz/…ickych-osob/

Jak se zde na portálu psalo, že u SVJ s výborem je třeba uvádět celý výbor, tak to tvrdí někdo, kdo je u AML papežštější než papež."

V uvedeném příspěvku se píše mj.:

„Dle slov Ministerstva spravedlnosti lze pro praxi vyvodit následující odpověď: Právnické osoby vlastněné či zřizované obcí zapíší do evidence skutečných majitelů svého ředitele v případě příspěvkové organizace, jednatele v případě společnosti s ručením omezeným či například představenstvo u akciové společnosti.“

Jinými slovy se zapíše statutární orgán, kterým je ředitel u příspěvkové organizace, jednatel u s.r.o. a představenstvo u a.s.. Vícečlennému výboru u SVJ nejlépe odpovídá vícečlenné představenstvo u a.s..

Jiný zdroj

https://www.magazinvybor.cz/…-majitelich/

uvádí:

„Pokud ve společenství vlastníků jednotek tedy není osoba mající rozhodující vliv či vlastník jednotky, který by měl více než 25% hlasovacích práv (nebo byl příjemcem více než 25% prostředků), pak bude třeba zapsat členy statutárního orgánu, tedy výboru.

Nechám na laskavém čtenáři, zda u výboru SVJ či představenstva BD zapíše celý výbor/předsta­venstvo, či dle názoru „tep“ zapíše jedno člena, patrně určeného losem.

Hezký den!

  • AML zákon

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil tep (bez ověření), 1. Prosinec 2018 - 15:10

Děkuji Pavlovi, že pozvedl nadějné téma. V době elektronického bankovnictví u nás předseda SVJ disponuje s účtem SVJ (sám platí z účtu SVJ faktury a zálohy), jedná za SVJ a podepisuje smlouvy za SVJ, disponuje s datovou schránkou SVJ, nejméně 1× za rok svolává a řídí jednání shromáždění SVJ, kde se – mimo jiné -schvaluje účetní závěrka SVJ. I v případě, že deleguje své pravomoci na jinou osobu, zůstává odpovědným za vše, co se děje s účtem SVJ, protože má povinnost to kontrolovat.

Navrhuji průzkum bojem: Ať se předseda přes datovou schránku nechá zapsat sám do rejstříku AML a uvidíme, co na to řekne příslušný soud. Tím se nemůže nic pokazit a byl bych rád, kdyby se zde pochlubil odvážný předseda, kterému se skutečně povedlo nechat se zapsat sám do rejstříku AML a ušetřil tak peníze za ověřování podpisů osob pro zápis.

Jinak nebráním nikomu, aby předseda do rejstříku nechal zapsat osoby, které disponují v SVJ s v více než 25% hlasů. U nás příjemcem více než 25% prostředků z SVJ je dodavatel tepla spolu s dodavatelem vody. Rada advokáta zapsat tyto firmy za SVJ do AML je k ničemu, to by zřejmě neprošlo na soudě.

Vložil tep (bez ověření), 6. Prosinec 2018 - 16:25

Jen pro mínusovače prozrazuji, že je to proto, abych nemohl prásknout, že jsou do AML zapisováni jako skuteční vlastníci domu i ti, kteří v domě nevlastní žádný byt: Budou to určitě externí předsedové SVJ u domů, které nemají výbor SVJ a u domů, kde je členem výboru osoba, nevlastnící byt, též bude nemyslícími zapsán do AML.

Vložil Justitianus, 1. Prosinec 2018 - 16:08

Pane tep, máte-li jednočlenný statutární orgán (předsedu), pak se jistě může zapsat jako „skutečný majitel“.

Justitianus

Vložil tep (bez ověření), 6. Prosinec 2018 - 14:23

Naše stanovy SVJ povolují, aby členem výboru SVJ byl i nevlastník bytu. Takového člena výboru máme a je též třeba zapsat ho do registru AML a platit za ověření jeho podpisu před zápisem z prostředků SVJ? To je jednoznačně proti hospodaření s péčí řádného hospodáře, ať vykladači zákona tvrdí cokoliv. Jednoznačně usuzuji, že se nic nestane, když ho do AML nezapíšeme a mělo by postačit, bude-li tam zapsán jen předseda. Toho druhého vlastníka – člena výboru si policie snadno dohledá, ale bude jí to k ničemu, protože ten nedisponuje s účtem SVJ, tak jak by mohl přes SVJ prát špinavé peníze? Zákon je třeba aplikovat uváženě a nedělat to jen otrocky a přitom nadávat, jak je to hloupé. Je třeba zkusit zapsat jen předsedu přes rejstříkový soud a hin sa hukáže, aby český předseda SVJ z boje utíkal do roka a do dne třeba až na Boží soud.

Vložil tep (bez ověření), 4. Prosinec 2018 - 13:28

Členové výboru si rozdělili kompetence – předseda má na starosti ekonomiku domu a zbývající dva řeší běžný chod domu, oba se zanedbatelným vlivem na ekonomiku domu. Nevidím žádný důvod, proč by se do AML zapisovali i ti členové výboru, kterých se problematika AML netýká. Musejí snad, Justiniane, ze zákona dělat v AML křoví předsedovi? Mám za to, že stačí ctít záměr zákona, když je litera zákona pro SVJ zjevně nedomyšlená.

Vložil abx (bez ověření), 4. Prosinec 2018 - 16:44

Já zase nevidím důvod, proč by se tam měli zapisovat členové výboru, když tam lze zapsat členy svj.

Vložil Justitianus, 4. Prosinec 2018 - 17:17

Pane abx, přesně toto jsem napsal v jiné diskusi:
 http://www.portalsvj.cz/…a-253–2008sb#…

Stačí zjistit kteří vlastníci jednotek jsou fyzickými osobami, a sečíst dohromady jejich spoluvlastnické podíly. Pokud součet jejich podílů je alespoň 25%, pak je zřejmé kdo je ze zákona „skutečný majitel SVJ“.

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".