AirBnB - tipy

Vložil Vilém Novotný (bez ověření), 16. Leden 2019 - 17:55 ::

Šikovná příručka nebo možná spíš studie vydaná spolkem Iuridicum Remedium s některými tipy pro samosprávy, ale i SVJ, co lze dělat s byty pronajímanými pod Airbnb: http://www.iure.org/…najmu-zdarma.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil P_V (bez ověření), 17. Leden 2019 - 13:17

  Na straně 15 se navrhuje, že to v novele živnostenského zákona bude definováno jako živnost ubytovací služby, ale zároveň se odstraní nutnost provozovat takovou živnost jen v prostorách na to zkolaudovaných. Takže bude ještě hůř.

  Vložil TN. (bez ověření), 16. Leden 2019 - 22:05

  Stanovy společenství vlastníků jednotek mohou za poru š ení domovního ř ádu stanovit sankci, kterou lze majiteli bytové jednotky za proh ř e š ky ulo ž it a p ř ípadn ě
  se jejího spln ě ní domáhat také soudn ě . Spole č enství vlastník ů
  jednotek m ůž e zvá ž it, zda pravidla pro správu domu a pozemku a pro u ž ívání spole č n ý ch č ástí domu nejsou p ř íli š
  mírná. Ke zm ě n ě
  stanov a pota ž mo domovního ř ádu je pot ř ebná nadpolovi č ní v ě t š ina vlastník ů
  jednotek p ř ítomn ý ch na shromá ž d ě ní vlastník ů
  jednotek za p ř edpokladu, ž e je shromá ž d ě ní usná š eníschopné

  viz str. 27 – to nemůžou ti dva právníci myslet vážně a za soupis tohohle pamfletu dostali od MMR grant přes 200 tisíc Kč.......... To je tak, když ideologie vítězí nad právem.

  Vložil Jarda_, 17. Leden 2019 - 23:53

  co je to ubytovací služba a co je to pronájem – je dávno jasné!!

  200 KKč? – Tak to mas platy pro ty dva autory tak na dva mesice max.

  Další cit. ze str. 15: „Nově by z toho byla učiněna výjimka „v poskytování ubytování na dobu kratší než 60 dnů“, což by za živnost bylo považována.“

  Taková blbina doufám neprojde :-)

  Jak by to muselo být ošetřeno, aby se (neobcházelo) a nepronajímaly na dobu 60 dnů a pak ti dá nájemce výpověď do 14 dnů a ty jsi v tu ránu živnostník :-)

  Anebo třeba byt klasicky pronajmu firmě co jede Airbnb a už to frčí :-)

  Prostě tohle je snaha skoro nanic. Kdyby radši se naučili rozlišit, kdo jede pronájem a kdo ubytovací službu a vybírali co mají :-) Podle mě 90% jede ubytovací službu (neúčtuje za elektřinu a naopak účtuje za úklid anebo ho poskytuje zdarma, řeší lůžkoviny atp. – to jsou znaky služby a ne krátkodobost) a chová se jako pronájem a nikdo to neřeší…

  Pronájem a služba se liší jen a pouze tím, že to první je veskrze pasivní (tady máš klíče a jdi a ukliď po sobě) a to druhé je klasicky aktivní činnost.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 20. Leden 2019 - 23:30

  „byt klasicky pronajmu firmě co jede Airbnb a už to frčí“

  O jakou firmu se jedná?

  Vložil + (bez ověření), 17. Leden 2019 - 7:00

  O pokutách v svj jsou to takové pohádky pro naivní lidi a pro rozeštvání celého domu navzájem. Pokuty v domovním řádu jsou k smíchu, nebo spíše k pláči.

  Vložil TN. (bez ověření), 18. Leden 2019 - 12:09

  Ale advokáti „specializující“ se na SVJ pokuty do stanov a domovních řádů dávají :)

  Vložil precedens, 21. Leden 2019 - 2:47

  proc tam pokuty dle Vaseho nazoru davaji?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".