Advokát SVJ

Vložil maruška (bez ověření), 18. Říjen 2018 - 23:26 ::

Jsme malé SVJ ,šest spoluvlastníku jednotek,jeden předseda bez kontrolního orgánu.Advokát je kamarád předsedy ,předseda si s ním sepsal plnou moc na zastupování SVJ i své osoby. Za tří roky pan předseda zaplatil panu advokátovi částku 170 000,–Kč za odměny.Žádali jsme od pana advokáta danové přiznání,ten nám sdělil,že nám do toho nic neni.Musí pan advokát zapsaný v obchodním rejstříku? Na finanční úřad jsme podali žádost o prověření zaplacení daní pana advokáta,je to již rok a nic se neděje,pan advokát má známosti všude. Tak se žije v této zemi

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil anonymouk (bez ověření), 20. Říjen 2018 - 10:26

  Tři roky to trpět. To není zemí, to jste si zvolili. Shoďte předsedu, je-li pro to většina.

  Vložil _Jarda (bez ověření), 19. Říjen 2018 - 9:54

  spíše požádejte o nahlédnutí do smluvní dokumentace a do účta a tam musí být faktury – požádejte o informaci, v jakých věcech a podle jakých cen bylo fakturováno (zda podle tarifu anebo smluvně)

  pokud by bylo smluvně ve vyšší částce než tarif, tak by to možná šlo do 3 let promlčení napadnout…

  https://www.epravo.cz/…-101398.html

  Vložil VN (bez ověření), 19. Říjen 2018 - 8:38

  na jakém principu funguje vztah vašeho SVJ a dodavatelů. Máte nějak ve stanovách ošetřeno do jaké finanční výše může rozhodovat předseda sám a od jaké výše to musí být odslouhlaseno shromážděním ? Pokud nic takového nemáte , běžte do toho a napravte to. Jinak lze říci , že předseda neporušil vůbec nic. A daňové přiznání s tím nemá co dělat.

  Vložil H. (bez ověření), 19. Říjen 2018 - 7:29

  Proč vás zajímá daňové přiznání advokáta? do toho vám opravdu nic není. Vás by mělo spíš zajímat, za jaké služby mu platíte tolik peněz a proč?

  Vložil _Jarda (bez ověření), 19. Říjen 2018 - 9:58

  Hlavně z daňového přiznání fyzické osoby naprosto nepoznají vůbec nic v této věci, tam je přece částka příjmů (ty budou třeba 1700000 Kč a pak výdajů.

  Na co by tazateli bylo daňové přiznání naprosto netuším.

  Myslím že tazatel dobře ví, na jaké služby advokáta jejich SVJ potřebuje.

  Vložil * (bez ověření), 19. Říjen 2018 - 4:08

  Co tak důležitého řešíte v svj, že musíte mít sepsanou plnou moc na neustále zastupování? Pokud společenství funguje normálně, tak nepotřebuje žádného advokáta. Advokát může zastupovat svj, to ano, ale ne předsedu. Máte skutečně objektivní informace?

  Vložil MartinII, 19. Říjen 2018 - 14:42

  „Žádali jsme od pana advokáta daňové přiznání, ten nám sdělil, že nám do toho nic není. Musí pan advokát zapsaný v obchodním rejstříku? Na finanční úřad jsme podali žádost o prověření zaplacení daní pana advokáta, je to již rok a nic se neděje“.

  Tak to vám nezávidím. Situace SVJ (nehospodárně a možná neprůhledné hospodaření a přihrávání zakázek známým) a možnost obrany vlastníků (členů) je asi nižší než v jiných spolcích či organizacích (viz zde uveřejněné příklady sporů členů s SVJ, přesněji výborem).

  SVJ s 6-ti byty a advokát za 60.000 Kč ročně to je hodně silné kafe. Nedokáži poradit, zda může člen SVJ podat žalobu pro tunelování spolku. Já sám jsem podal žalobu na výbor a neuspěl jsem, protože jsem s nezúčastnil schůze a nebyl jsem považován za přehlasovaného vlastníka, přičemž v jiných spolcích (třena mysliveckých) prý může podat žalobu i ten, kdo se schůze nezúčastnil.

  U vás konkrétně jde o to, zda jste stanovami dali předsedovi možnost, aby mohl uzavírat smlouvy dle libosti a v libovolné odměně. Ve stanovách bývá, že výbor může z uzavřít smlouvu bez odsouhlasení shromážděním do výše 10.000 Kč. Pokud tam tato klausule není, tak se domnívá že může obcházet nejvyšší orgán SVJ, kterým není předseda, ale shromáždění.

  Zkuste zjistit (nebo vám zde poradí ten, kdo si více pamatuje) zda bylo v ZoVB či ve vzorových stanovách, a zda je V NOZ si najděte, že předseda (výbor) musí konat s péčí dobrého hospodáře. Tím se přeci ohání hodně manažerů firem.

  Pro SVJ platí nejen NOZ od § 1158 a část paragrafů týkajících se spolků od § 200, ale také trestní zákoník 40/2000, konkrétně § 220 (Porušení povinnosti při správě cizího majetku) a 221 (Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti).

  Snad ani nemusí být napsáno ve stanovách, že statutár koná s péčí řádného hospodáře, protože to snad plyne z jiných zákonů. Ve stanovách bývá „Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou s potřebnými znalostmi a pečlivostí. … jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, … a nevyvodí z toho pro sebe důsledky“

  Pokud jde o možnost prošetření hospodaření SVJ kontrolními orgány, tak to je opravdu problém. To říkám z vlastní zkušenosti.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Na portalobydleni.cz, klik Poradna, klik Společenství vlastníků píše právník k dotazu "Jakou státní organizaci lze požádat o kontrolu správnosti hospodaření společenství vlastníků jednotek?

  Dotaz: „… většina členů si neuvědomuje, že jejich majetek je spravován na samosprávném principu. Výsledkem je stav, kdy předseda výboru koná nehospodárně a v některých ohledech zcela jistě i protiprávně. Jako příklad mohu uvést neschvalování účetních závěrek, neschvalování rozpočtů, neexistenci účetní směrnice atd“.

  Odpověď: „Ten, kdo přijme funkci člena voleného orgánu, se zavazuje, že ji bude dle ust. § 159 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, tzn. bude jednat s péčí řádného hospodáře. Pokud máte podezření, že předseda vykonává svou činnost v rozporu se zákonem, můžete se obrátit na soud. Jestliže máte za to, že jednání předsedy svým charakterem naplňuje znaky trestného činu, můžete na něj podat i trestní oznámení“.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Dle ust. § 1179 občanského zákoníku máte jako vlastník jednotky právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby pak můžete nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů. Na základě písemné žádosti pak můžete dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb. požadovat, aby vám poskytovatel služeb nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložil náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování v souladu s tímto zákonem a umožnil Vám pořídit si kopie jednotlivých dokladů. Tímto způsobem můžete zákonnost hospodaření zkontrolovat osobně nebo je předat ke kontrole specializované o­sobě.

  JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, AK Erhartová Vítek & partners"

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Upřímně, chce to pátrat a vědět, že SVJ je spolek a vztahuje se na něj i paragrafy o spolku. Otázka je, jak to máte se zápisy (NOZ § 254) a s účetnictvím, viz zákon o účetnictví 563/1991 Sb. a § o tom, co je průhledné a věrohodné účetnictví (§ 9). Pokud jde o NOZ od § 1158, tak vlastník bytu má svá práva viz např. § 1179.

  Tak hodně zdaru a chce to hledat a pátrat sám/a, ne jen položit dotaz a čekat na zázračnou odpověď !

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".