Advanced full facility management

Vložil $$ (bez ověření), 29. Srpen 2014 - 18:59 ::

Poptávám softwarové řešení pro plně automatizovanou správu domu. Minimální požadavky:

 • propojení s bankoním účtem,
 • propojení s kamerovým dohledovým systémem,
 • automatické zavlažování anglického trávníku,
 • pravidelné krmení chovaných opic 4× denně,
 • automatické sestavování a odesílání návrhů na vydání platebního rozkazu,
 • automatické vyřizování reklamací podle jednotné šablony ve stylu státní moci („Po podrobném a kvalifikovaném posouzení Vaší reklamce bylo shledáno, že Vaše reklamace není důvodná a nelze jí proto vyhovět. Nejste-li s tímto vyřízením spokojeni, máte právo ve lhůtě tří kalendářních dnů podat rozklad. Vaše právo obrátit se na nezávislý soud tím není dotčeno.“ Případný rozhlad se vyřídí rovněž automatizovaně, podle následujícího bo­du.)
 • automatické vyřizování požadavků podle jednotné šablony ve stylu státní moci (pisatele nejprve označí za stěžovatele, na jeho požadavek neodpoví a následně ho poučí, že na další přípisy již nebude reagováno, neboť se jedná o opakovaný požadavek, který již byl vyřízen)
 • automatické vyřizování žádostí o informace ve stylu státní moci („V příloze zasíláme formulář, který vraťte po vyplnění všech požadovaných údajů s notářky ověřeným podpisem v šesti stejnopisech.“ Pokud případně dojde požadované, odpoví se „Na Vaši žádost o poskytnutí informací Vám rádi zasíláme stanovy a zápis ze schůze.“ (libovolné) „Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách google.com. Náklady spojené s vyhledáním informací ve výši 150,00 Kč za každou poskytnutou stranu poukažte do tří pracovních dnů. Tato částka je při dolní hranici zákonného rozmezí a má preventivní charakter.“)
 • automatické vyřizování žádostí o opravy podle jednotné šablony ve stylu státní moci („Kvalifikovaným posouzením Vaší žádosti bylo shledáno, že Váš požadavek není důvodný / byl již vyřešen / byl postoupen k vyřízení / bude řešen v nejbližší době.“)
 • automatická úklidová služba ve stylu státní správy využívající nejnovější IT know-how (detekuje-li sledovací systém podezřelou osobu, zašle vlastníkovi bytu, u něhož se osoba zdržovala, příkaz k provedené úklidu s poučením, že neuposlechne-li adresát dobrovolně, může mu být uložena pořádková pokuta do výše 50.000 Kč, a to i opakovaně, za každý jednotlivý případ porušení povinností).

Nadstandard za příplatek:

 • Hulvátský buranský styl generovaných dopisů
 • Automatické vyhrožování

Zbytečné funkcionality (může být obsaženo, nebude hrazeno):

 • Oslovení v automaticky generovaných dopisech.
 • Zdvořilé formulace v automaticky generovaných dopisech.
 • Přehlednost generovaných písemností.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil 54321 (bez ověření), 30. Srpen 2014 - 18:50

  Bohužel váš pokus o vtip někdo bere vážně.

  Vložil DFQ Legal SE (bez ověření), 30. Srpen 2014 - 13:59

  Podobně se živíme: Stačí podat automatizovaně návrh na vydání platebního příkazu s velmi slabým (nebo i chybějícím) odůvodněním (na bývalého zákazníka, nebo i náhodnou osobu) na menší částku. Polovina nereaguje, u té bystřejší poloviny se návrh vezme jednoduše zpět. Doporučujeme. ;-)

  DFQ Legal SE

  Vložil Kryšpín (bez ověření), 30. Srpen 2014 - 14:43

  Uvedeným způsobem s námi komunikuje správní firma, obraťe se na ni.

  Kryšpín

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".