§ 420 Občanského zákoníku

Vložil Anonymous, 3. Březen 2012 - 21:24 ::

§ 420 Občanského zákoníku zní:

"(1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.

(2) Škoda je způsobena právnickou osobou, anebo fyzickou osobou, když byla způsobena při jejich činnosti těmi, které k této činnosti použili. Tyto osoby samy za škodu takto způsobenou podle tohoto zákona neodpovídají; jejich odpovědnost podle pracovněprávních předpisů není tím dotčena.

(3) Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil."

Nelze z toho žádným způsobem vyvodit, že by statutární orgán (pověřený vlastník) společenství vlastníků jednotek či členové statutárního orgánu (výboru) společenství vlastníků jednotek neměli žádnou odpovědnost nebyli ve sporu pasivně legitimování a odpovědnost by mělo a pasivně legitimováno pouze společenství vlastníků jednotek.

Pokud se domníváte opak, doložte svůj názor judikátem.

Nevěřte všemu, co se zde píše, byť by se to opakovalo mnohokrát. Opakováním se názor nestává pravdou.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 6. Březen 2012 - 6:55

  …Nelze z toho žádným způsobem vyvodit, že…

  • správně nelze. Pouze se „odpovědnost“ přenáší z §§-fů ObčZ na ustanovení Stanov dle §9/10 ZoVB

  Neználek

  Vložil Kouřil (bez ověření), 7. Březen 2012 - 18:59

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 6. Březen 2012 – 6:55

  Pouze se „odpovědnost“ přenáší z §§-fů ObčZ na ustanovení Stanov dle §9/10 ZoVB

  Lituji, ale § 9/10 ZoVB o žádný přenos odpovědnosti neřeší.

  Kouřil

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 8. Březen 2012 - 9:33

  ..Lituji, ale § 9/10 ZoVB o žádný přenos odpovědnosti neřeší…

  • nelitujte předčasně a prosím prosvištěte si toto vlákno. Nemá smysl abych se tu opakoval a rozváděl co plyne z §420/2 ObčZ druhá věta za středníkem – plyne! z ní že další postih bude na základě toho co máte ve Stanovách – dokumentu na který odkazuje a který legitimizuje §9/10 ZoVB. Takže máte pravdu „celými slovy“ – zmíněný „přenos odpovědnosti“ v §9/10 nenajdete – najdete jej v §420/2 ObčZ

  Neználek

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".