§ 2 950

Vložil Qwerty, 30. Prosinec 2013 - 23:58 ::

V jiném vláknu:

http://www.portalsvj.cz/…ni-uschova-0#…

se začalo diskutovat o první větě § 2 950 NOZ.

Mé tvrzení, že ve vláknu uvedeném případě „§ 2950 nelze použít, protože není splněna podmínka „za odměnu““ zpochybňuje pan Neználek.

Pokusím se přeložit uvedenou větu do pochopitelné formy:

„Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník (tj. ODBORNÍK),

nahradí škodu,

způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou (tj. ŠPATNOU RADOU)

danou za odměnu

v záležitosti svého vědění nebo dovednosti.“

Přeloženo:

„ODBORNÍK nahradí škodu,

způsobí-li ji ŠPATNOU RADOU

danou za odměnu

v záležitosti svého vědění nebo dovednosti.“

Proto se domnívám, že pokud bude špatná rada poskytnuta odborníkem bezplatně, nevztahuje se na tuto situaci první věta § 2 950.

Tak si vykládám první větu § 2 950 právě s ohledem na § 2/2 NOZ.


Dále pan Neználek nabízí, že provede výklad § 2 950, pokud dostane nějaké otázky. Proč ne, odpovědí od advokátů mám již několik, proč nepřidat i jiné názory…

1)na koho se § 2 950 vztahuje. Velmi pravděpodobně na advokáty, právníky, auditory, daňové poradce, lékaře, obecně na akademiky. Na koho dalšího?

2)některé z uvedených profesí mají své „komorové“ zákony, které upravují odpovědnost odlišně. Bude platit, že komorové zákony mají přednost jako zákony speciální nebo bude platit pravidlo, že nový předpis (NOZ) má přednost před předpisem dřívějším (komorové zákony)?

3)co to je špatná rada? Pokud dnes poskytnu radu na základě veškerých dostupných informací a za několik let vznikne judikát, který vysloví jiný názor, poskytl jsem před lety špatnou radu? Někteří právníci jsou skeptičtí a tvrdí, že již před lety byla poskytnuta špatná rada a že ta správná rada měla znít podle budoucího judikátu. Kdo zná stav našeho práva a soudnictví tuší, že tento výklad je velmi nebezpečný.

Pro začátek tyto otázky snad stačí. Těším se na odpovědi.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Neználek' (bez ověření), 1. Leden 2014 - 10:58

  …pan Neználek nabízí, že provede výklad § 2 950, pokud dostane nějaké otázky

  • = „Qwertyho“ deziterpretace. Moje věta končí cit. „…Od toho tu jsme, že.“. Z toho jen fantasta dovodí, že Já budu odpovídat. Nejen, že nejsem odborník, ale názory na tomto serveru neposkytuji jako odborník.
  • teď nepodávám výklad, ale uvádím jen svůj názor
   který může být mylný (nikoli však vědomě či záměrně) a bez jakékoli či jiné záruky.
   Maximální hodnota odškodného včetně souvisejících nákladů je pak hotově, do výše 0,5 Kč. … :')
   • „škoda“ o které se zmiňuje §2950 způsobuje TEN
    • Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu
    • Kdo se jinak vystupuje jako odborník
   • „škoda“ o které se zmiňuje §2950 vzniká
    • v důsledku INFORMACE neúplné (část je správná a část chybí (ačkoli ji poskytovatel znal))
    • nebo v důsledku INFORMACE nesprávné (v době jejího poskytnutí muselo být při aplikaci §4/1 NOZ poskytovateli známé, že informace není správná)
    • nebo v důsledku ŠKODLIVÉ RADY ZA ODMĚNU

  …co to je špatná rada?…

  • rada ŠKODLIVÁ je zároveň ŠPATNÁ. Nikoli naopak.
  • rada ŠKODLIVÁ je taková, která
   • po své aplikaci, způsobila někomu škodní následky
   • nebo je způsobilá způsobit škodní následky (ale zatím je nezpůsobila), neboť k rozpoznání její ŠKODLIVOSTI je třeba nepřiměřeného úsilí a vadu takové „rady“ nemohl příjemce ani s přiměřeným použitím §4/1 NOZ v době poskytnutí předpokládat
  • rada ŠPATNÁ je taková, která
   • může vést příjemce rady k mylnému rozhodnutí, ale za použití „rad“ JINÝCH a §4/1 NOZ lze vadu takové „rady“ relativně snadno odhalit
   • existovala li ale také rada DOBRÁ (lépe SPRÁVNÁ), kterou však „raditel“ neuvedl ačkoli ji ze svého titulu „odbornosti“ znát mohl nebo měl, pak rada ŠPATNÁ je spíše radou ŠKODLIVOU
   • taková, která v době podání nepodávala informace pravdivé nebo souladné s přiměřeně zjistitelnými nebo obecně známými fakty už v době své medializace.
   V případě nicka „Mrk“ jde o to lokalizovat radu podle, které se pokusil pro účel plateb v SVJ složit zálohy do soudní úschovy, protože to na tomto serveru radil radič, o jehož znalostech lze důvodně předpokládat, že jsou vysoké, když zde vykládá zákony namísto soudců a identifikuje i „shnilá vejce“ na NS apod.
   Nick „Mrk“ se tedy zařídil podle rady ŠPATNÉ avšak protože byla poskytnuté tímto „odborníkem“, pak jde o radu ŠKODLIVOU, protože nesdělil, že „Mrk“ bude s pravděpodobností odpovídající jistotě s žalobou neúspěšný a bude mí t v důsledku jejího podání finanční škodu

  …před lety byla poskytnuta špatná rada a že ta správná rada měla znít podle budoucího judikátu…

  • identifikujte laskavě KONKRÉTNĚ kdo takové krav..ce trousí. Pokud to nejste přímo Vy, ale příslušník „advokátní komory“, je třeba před ním bezodkladně varovat. Právě na takového se uplatní §2950

  Neználek'

  PS: mně Vaše vysvětlení Vašeho chápání §2950 nad čarou pochopitelné není. K Vašemu výkladu jste měl přidat nejen §2/2 NOZ ale také §4/1 NOZ.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".