§ 159 NOZ

Vložil ik (bez ověření), 23. Únor 2014 - 17:07 ::

Dle § 159 NOZ spočívá péče řádného hospodáře ve výkonu funkce s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. Za porušení této péče se výslovně považuje i situace, kdy určitá osoba přijme funkci, byť si musela být vědoma, že na ni znalostmi nebo z jiných důvodů nestačí. Moje otázka zní – vztahuje se tento § i na členy výboru SVJ (již se to tu dříve možná diskutovalo)? Nějak si to nedovedu představit. V různých článcích k tomuto § je odkazováno na zákon o obchodních korporacích (ZOK), konkrétně § 51 a násl. ZOK je však určen pro spol. s ručením omezeným, akciové spol., komanditní spol., veřejné obchodní spol., zájmová sdružení a také družstva; to je ty co podnikají. SVJ ze své podstaty nebyla založena za účelem podnikání, znamená to tedy, že se na ně § 159 NOZ nevztahuje?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 23. Únor 2014 - 19:39

  ik,

  píšu to zde a na jiných webech od roku 2012. Zatím to nebylo bráno moc vážně. :-))

  http://www.portalsvj.cz/…/nobcz-159–1

  http://www.portalsvj.cz/…ho-hospodare

  Nejedná se jen o členy statutárních orgánů ale i kontrolních orgánů. A samozřejmě se to vztahuje i na stará i na nová SVJ.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil ik (bez ověření), 24. Únor 2014 - 17:40

  Pane Pavle moc děkuji.

  Vložil procházka (bez ověření), 23. Únor 2014 - 20:35

  Otázka zní, jak se to bude prokazovat.

  Vložil svjvmt, 24. Únor 2014 - 12:03

  Kriteriem bude vznik škody, ne?

  Vložil lake, 24. Únor 2014 - 13:01

  Nikoliv, kriteriem nebude vznik škody. Pouhý vznik škody neznamená ještě, že za ni je někdo odpovědný.

  Pokud se vlastník jednotky domnívá, že mu vznikla škoda, je povinen tvrdit a prokazovat, že za škodu kterou utrpěl je odpovědné SVJ – právnická osoba. Neuzná-li SVJ jeho tvrzení, může se poškozený obrátit na soud.

  Bude-li u soudu úspěšný a prokáže-li zavinění SVJ, bude odškodněn z prostředků SVJ. A jak vidíte, mezitím uplynul rok a půl – a zatím jsme se ještě nedostali ani o jediný krok blíže k odpovědnosti členů statutárního orgánu. Vítejte v reálném světě.

  lake

  Vložil Karel IV. (bez ověření), 24. Únor 2014 - 14:22

  Statutární orgán v čele s předsedou bude ten žalovaný. Jakapak kolektivní zodpovědnost? To jsou ti, co mají oprávnění jednat a dojednat akci, z které vzešla škoda. To oni mají povinnost rozhodovat zodpovědně a s péčí. To oni jsou si jisti svou profesionalitou. To oni pobírají nemalé odměny. Nesnažte se nám namluvit, že případná škoda půjde k tíži SVJ. To je nesmysl a možná Vaše tajné přání.

  Vložil lake, 24. Únor 2014 - 16:14

  Pane Karle, je to jinak než se domníváte. Statutární orgán není osoba. Nemá právní způsobilost a proto nemůže být žalovanou stranou v jakémkoliv sporu.

  Pokud to ještě nevíte, člen SVJ je v právním vztahu s právnickou osobou SVJ, která ze zákona zajišťuje provoz, údržbu a opravy společných částí domu. Pokud vznikla škoda na majetku, uplatníte ji vůči SVJ.

  Teprve až SVJ nahradí škodu vlastníkovi, vznikne tím také škoda SVJ – právnické osobě. SVJ pak může utrpěnou škodu začít vymáhat na členech svého statutárního orgánu (regres). Při tom ovšem bude SVJ povinno tvrdit a prokazovat, že statutáři jednali nedbale (nejednali s péčí řádného hospodáře).

  Jestliže si myslíte něco jiného, myslete si to dál. Budete-li postupovat podle Vašeho nesprávného názoru, pouze ztratíte peníze a čas. Pak nám sem napište jak jste dopadl, rádi si to přečteme.

  lake

  Vložil Koubek (bez ověření), 24. Únor 2014 - 18:53

  Přeji dobré odpoledne p.Lake, Narazil jsem zde na Váš příspěvek.Prosím proto o „dovysvětlení“.Již to zde proběhlo,tak se k tomu v této souvislosti trochu vrátím.Výbor spolu s jedinci udělá nějakou tu stavební úpravu v baráku, aniž by se tato úprava projednala a schválila na Shromáždění. Teď jde tedy o to, když by se někdo,kdo s touto záležitostí nesouhlasil,se odvolal na SVJ,které by samozřejmě zamítlo tuto námitku.Takže by jedinci či jedincům zbýval soud dle NOZ do 3 měsíců.Když soud dá za pravdu jedinci či jedincům,kteří protestují a chtějí vráti stavební úpravu do původního stavu,kdo uhradí nejen náklady za soud a kdo uhradí obnovené stavební práce spolu s materiálem? Jde to na statutáry,což jsou členové výboru,nebo to jde roněž za těmi,co podepsali vědomě neoprávněně souhlas na základě vyvolaného jednání samotným předsedou? A jestliže by se toto vše mělo hradit ze společné kasy baráku,jak k tomu přijdou ti,co s touto úpravou nesouhlasili? Tato záležitost dnes může potkat každého,kdo má svérázného nejen předsedu,ale i ostatní lidi,jak ve výborech tak „aktivní“ hlupáky,kteří si vše nejen zjednodušují,ale dělají úmylné zlo… Mám za to,že když tato skutečnost neprošla shromážděním,je protizákonná a tedy je zde deklarovaný oprávěný doklad zápisu!Je pravda,že papír unese všechno, takže by zde mohlo jít i o osobní svědectví,co bylo a co nebylo projednáno a schváleno. Nebo se tedy pletu? Jak by to tedy mělo p.Lake být? Děkuji nejen za Vaší informaci ale děkuji i ostatním slušným přispěvatelům.

  Vložil ik (bez ověření), 24. Únor 2014 - 18:30

  Pane Lake říkáte, že že za škodu kterou utrpěl vlastník/vlastníci je odpovědné SVJ – právnická osoba, že statutární orgán není osoba, že statutární orgán (v tomto případě výbor SVJ) nemá právní způsobilost a proto nemůže být žalovanou stranou v jakémkoliv sporu. To mě jaksi neštymuje.
  V ust. § 159 NOZ se přímo hovoří o odpovědnosti osob – viz. můj dotaz v úvodu tohoto vlákna, nikoli o odpovědnosti právnické osoby. Podle mě za případnou škodu není proto odpovědné SVJ-právnická osoba, nezpůsobil ji ani výbor (statutár) jako celek, ale určité osoby, které tento výbor tvoří, a tyto osoby při svém špatném rozhodování škodu způsobily .

  Vložil lake, 24. Únor 2014 - 19:57

  Nerozlišujete kdo způsobil škodu a komu byla škoda způsobena, v tom je nejspíš problém. Osoby které máte na mysli (statutáři) jsou odpovědni právnické osobě. Nejsou odpovědni přímo vlastníkům jednotek, což se zde někteří mylně domnívají. Statutáři SVJ přece nejsou s vlastníky jednotek v žádném právním vztahu!

  Vlastník jednotky se může obrátit s náhradou škody na člena výboru teprve po těchto krocích:

  • vznikla mu škoda z činnosti či nečinnosti právnické osoby,
  • domáhal se náhrady škody na právnické osobě,
  • nedomohl se na SVJ žádné náhrady.

  Teprve v tomto okamžiku se uplatní ručení členů statutárního orgánu podle § 159: ručí za škodu, kterou se nepodařilo věřiteli vymoci přímo na právnické osobě.

  lake

  Vložil Koubek (bez ověření), 25. Únor 2014 - 9:36

  Pane Lake,tak jsem si přečetl Váš příspěvek z 19,57 hod. a hlava mi to opět nebere!Za jedno. Vy tvrdíte,ne,uvá­díte,že, „statutáři jsou odpovědni právnické osobě. Tedy samotnému SVJ.Nejsou tedy odpověni přímo vlastníkům jednotek, což se zde někteří mylně domnívají.Statutáři SVJ nejsou s vlastník jednotek v žádném právním vztahu.“Potud Vaše citace.Následně uvádíte tři body,kam se obráti a proč. Slyšíte sám,že to tahá za uši? Ano, nejsem právník, ale tohle přece nemá s rozumem co spolewčného?! Výbor,jinak statutáři, jsou v převážné většině v tomto státě až na malé vyjímky co vím sám,vlastníky BJ v domě,který si schválil SVJ.Proč tedy by titolidé neměli nést odpovědnost za nezákonnou činnost?!? Když okomentuji Vaše tři body,je to pořád dokola stejné. 1.- škoda vznikla na základě úmyslného potiprávního jednání 2.- domáhání škody je zase na výboru (statutáři),který se
  provinil.Mj. právnickou osobu tvoří a charakterizuje zasde jen a
  jen samotné „SVJ“,který navenek zastupují předseda a členové
  výboru,případně jiný schválený vlastník.V tomto případě mi
  netvrďte, že SVJ již není „právnická osoba“,když touto je pouze
  „statutár“…

  3.- SVJ,kam by šla stížnost,které jak jsem uvedl zastupuje výbor,
  jinak zvaný „statutár“, ne-li prvý a další, je pořád "právnickou
  osobou, ať je to statutár nebo SVJ.

  Kdse tedy zůstává rozum a normální myšlení? Neberte to prosím jízlivě či ironicky! Ono se to prostě asi jinak nedá dotázat. Děkuji za pochopení. S pozdravem Koubek

  Vložil Krupp, 25. Únor 2014 - 11:45

  Také jsem z toho jaksi zmatený. Lake důsledně rozlišuje mezi vlastníky, SVJ a vyborem. Z toho jsme jako neprávníci zmateni. Podle mého
  SVJ jsou vlastníci.
  SVJ zastupuje navenek výbor
  Výbor je zodpovědvý SVJ. To je tedy vlastníkům, nebo sám sobě?
   Jirka

  Vložil Jaroslav Jaroslav, 25. Únor 2014 - 12:03

  SVJ je právnická osoba, jejíž členové jsou vlastníci.
  SVJ má statutární orgán – výbor či pověřeného vlastníka (po novu snad Předsedu)
  Výbor SVJ je zodpovědný vlastníkům
  máte v tom zmatek :-)

  Vložil lake, 25. Únor 2014 - 13:09

  Drobná poznámka: Výbor SVJ není „zodpovědný“ vlastníkům. Výbor není odpovědný vůbec nikomu, protože to není osoba ani právnická, ani fyzická. Nemá tedy právní způsobilost, nemůže převzít odpovědnost ani ze zákona, ani smluvně. Výbor nelze zažalovat, nelze mu uložit trest, nelze od výboru vymáhat jakékoliv úhrady.

  lake

  Vložil Koubek (bez ověření), 25. Únor 2014 - 22:08

  A teď jsem z toho hotovej.. Lake,Vy zde nakonec sdělujete něco, co odporuje normálnímu myšlení.Prosím o doložení, že „Výbor SVJ“ není a nebude vůbec zodpovědný nikomu,tedy žádnému vlastníkovi. Takže dle Vaší výše uvedené „úvahy“ členové výboru zpronevěří, ne-li vytunelují samotné Společenství,které se zove zkratkou „SVJ“ a oni tito lidé dle Vašeho úsudku jsou nepostižitelní? To si snad děláte legraci? To si myslíte, že tato záležitost je normální i ze zákona? Kde a v jakém zákomně je tato Vámi uvedená „citace“ zapsaná? To už by každý musel být opravdu nemocen na hlavu, aby přecházel kriminální skutečnosti a klidně přihlížel např. k rozkrádání majetku či samotných vložených peněz všemi vlastníky do společné kasy.Tohle zde napsat a stát si za tím, jen dává již pro mě jedno zásadní vysvětlení. Opravdu se nemá význam na Vás obracet s přihlédnutím k Vašim tvrzením, která doslova jen dokáží jednoho vytočit. To jsem Vás měl za jiného frajera,znalého práva. S tímhle se jděte bodnout!Již proto,že je to výsměch normálnímu úsudku pravidel společného žití lidí pod jednou střechou, aby si tito nechali či měli nechat líbit protiprávní záležitosti s bandou,která se nechá navolit do výboru,aby tak mohla očesávat své spolubydlící bez postihu. Vy u mě končíte. Vaše rady jsou jen pro kočku a trubce!

  Vložil Zdenek 22, 26. Únor 2014 - 10:30

  Myslím, že se tady jedná o nedorozumění a směšují se 2 věci.

  1. Nečinností nebo nedbalostí členů výboru vznikne škoda jednomu nebo několika vlastníkům. Ti, pokud jsou schopni ji vyčíslit, ji mohou uplatnit vůči SVJ, právnické osobě. Pokud budou úspěšní, pak tuto škodu z titulu odpovědnosti statutárních zástupců bude moci nový výbor vymáhat na bývalých členech výboru. Jistě jste si všimli, že mezitím bude zapotřebí nedbalé členy výboru odvolat, zvolit výbor nový a až ten bude moci vymáhat škodu na bývalých členech výboru.
  2. Nečinností nebo nedbalostí členů výboru vznikne škoda všem vlastníkům. Pokud ji bude nový výbor schopen vyčíslit, může ji jako v případě č. 1 vymáhat na bývalých členech výboru.

  Nutnou podmínkou v obou případech bude nezpochybnitelně škodu vyčíslit a prokázat zavinění konkrétních členů výboru. A to není u soudu nic jednoduchého.

  Vložil ik (bez ověření), 26. Únor 2014 - 20:58

  Jednoduše vysvětleno i pro „méně chápající“. Ovšem co například když členové výboru něco např. prokazatelně způsobí a vymáhání vůči nim je dle Vašeho vysvětlení tak složité, že to většinou zapadne a proto jim to ani většinou projde, protože domluva mezi vlastníky jistě bude často jistě velmi problematická. Jak např. postupovat kdyby nečinností výboru vznikl dluh (který se zřejmě těžko vymůže) za neplacené příspěvky na dlouhodobé zálohy (lidově řečený fond oprav) a zálohy na služby.Dlužník mezitím v loňském roce svoji b. j. převedl na jinou osobu, která také neplatí, a na svém majetku má dle KN zástavní právo (na převedené b.j. taktéž zástava banky) a prý údajně nemá ani žádnou hotovost. Takže kde nic neni , ani smrt nebere. Vlastníci , kteří tvoří společenství a řádně platí o tomto dluhu a o jeho vymáhání nemají žádné informace .Pár vlastníků se snaží informace získat, zatím bezúspěšně, protože jak výbor, tak správce jim odmítá informace podat. Řeknete jistě svolejte shromáždění, odvolejte výbor, ale to je opět problém, většina jsou důchodci přes 70 let a pořád zřejmě mají pocit, že SVJ je vlastně takovej socialistickej byťák, a ten kdo se ozve prudí. Takže na lámání chleba dojde až výbor sám svolá shromáždění vlastníků, což může trvat několik měsíců a dluh bude narůstat dál. Jak by jste toto řešil. Přeci všichni vlastníci, kromě členů výboru nebudou sami na sobě (tj. na společenství)vy­máhat škodu vzniklou neplacení záloh (ta bude z účetnictví zřejmá, až se k ní vlastníci někdy v budoucnu dostanou) , platit soud, v případě úspěšnosti, další právnící, další soud – viz bod 1. Mezitím uteče deset let, ti staří nás mezitím opustí na onen svět, ty nové vlastníky to zřejmě zajímat nebude.. Nebo v tomto případě lze použít bod 2, případný nový výbor bude-li jmenován vyčíslí škodu a bude ji vymáhat hned na členech výboru. Ale zřejmě bývalí členové výboru budou tvrdit že jim, jako vlastníkům jejich konáním žádná škoda nevznikla. A sám říkáte, že u soudu to nebude jednoduché, takže závěr zní, lepší nic nedělat než dělat, protože výsledek se zřejmě nedostaví. Problém je, že už se ozývají další a říkají, když neplatí on, tak já taky nebudu a zaplatím, až bude třeba. Nastane-li to, je problém na světě, protože ke konci topné sezony v zimních měsících jsou zálohy na energie daleko vyšší než vybrané zálohy na ně , a dotuje se to z tzv. " fondu oprav" a tím nemůže dojít k odpojení od přívodu tepla a vody do domu.

  Vložil kolemjdoucí (bez ověření), 26. Únor 2014 - 6:29

  Nenechte se vytočit. Smířte se s tím, že takto to funguje u laků v ovčíne. Ale doba je zlá. A na každého jednou dojde. Ale s ohledem k tomu, že se tady mistr pasoval na všeznalce, tak je tento způsob matení vlastníků na šíření poplašné zprávy. Vůbec se nedivim, že sem nepřispívá nějaký slušný právník.

  Vložil Zdenek 22, 25. Únor 2014 - 12:00

  Pane Kruppe,

  pokud vám nějaká právnická osoba, třeba nějaká ABCD s.r.o., způsobí nějakou škodu, koho zažalujete? Tuto právnickou osobu ABCD s.r.o. nebo nebo její(ho) jednatele nebo prokuristu?

  SVJ je právnická osoba jako jiné a proto pasivní legitimaci má tato osoba a nikoliv její statutární zástupci.

  Tak tomu alespoň rozumím já.

  Vložil ik (bez ověření), 24. Únor 2014 - 20:17

  Děkuji za odpověď, ale co když činností-nečinností výboru vznikne značný dluhjednoho z vlastníků na povinných platbách v rámci společenství. Ten svoji b.j. prodal v průběhu loňského roku svému příbuznému, ten taktéž nehradí zálohy jak na služby tak na dlouhodobé zálohy. Výbor vlastníky o této situaci neinformoval na shromáždění vlastníků , a nereaguje ani na písemně předaný požadavek 1/4 vlastníků o informaci co v dané věci jako výbor činili a činí, a jaká je výše dlužných částek. Informaci na shromáždění prý nebyla poskytnuta proto, že tam bylpřítomen náš správce (vede nám účetnictví) , což je prý cizí osoba. Na písemný dotaz zatím odpověď nedošla, ale prý se musí řídit listinou práv a svobod a musí dlužníka požádat o svolení, aby mohla být informace o výši dluhu sdělena ostatním vlastníkům. Kdo je v tomto případě odpovědný za vzniklou situaci, já si myslím, že členové výboru. Ovšem mohu se mýlit.

  Vložil Jaroslav Jaroslav, 24. Únor 2014 - 14:59

  protože orgán žalovat nelze !! jedině organizaci – ta je odsouzena, zaplatí a následně začne hledat viníky a prokazovat jim vinu.

  Vložil Karel IV. (bez ověření), 24. Únor 2014 - 18:02

  Jenže já bych žaloval přímo Pepu Vonaska! Fyzickou osobu a předsedu SVJ. Co? To taky nejde?

  Vložil lake, 24. Únor 2014 - 19:09

  Pane Karle, žalujte Pepu Vonáska. Soud se bude v první řadě zabývat otázkou zda Vy jste aktivně legitimován a zda žalovaný je pasivně legitimován. Soud bude tedy zjišťovat zda jste Vy osobně s Pepou Vonáskem uzavřel nějakou soukromoprávní smlouvu, kterou Pepa porušil. Jakmile soud zjistí, že nikoliv, žalobu zamítne pro nedostatek aktivní legitimace žalobce a nedostatek pasivní legitimace žalovaného. Bude-li soudce mít dobrou náladu, poučí Vás, že žalovanou stranou měl být ten, kdo se stará o Váš majetek: SVJ.

  Zaplatíte soudní poplatek, Vašeho právníka a veškeré výlohy protistrany. Napište nám potom kolik to bylo.

  lake

  Vložil karelh, 23. Únor 2014 - 17:31

  Dobrý den, § 159 ObčZ (NOZ) se na statutární orgány SVJ vztahuje. Toto ustanovení ObčZ se vztahuje na všechny statutární orgány právnických osob.

  karelh

  Vložil Dudekk (bez ověření), 4. Březen 2014 - 15:15

  Než něco napíšete, zamyslete se nad tím, co chcete napsat, protože si protiřečíte. Co je SVJ? Fyzická, nebo právnická osoba? Znáte snad i jiné osoby? Myslím, že je to jasné snad každému. Mimochodem, fyzická osoba má statutární orgán?

  Vložil Pavel, 4. Březen 2014 - 15:23

  Již je pozdní odpoledne a tak asi nechápu co jste chtěl sdělit.

  SVJ je právnická osoba a fyzická osoba nemá statutární orgán. Snad jsem to napsal pochopitelně.

  S tvrzením

  „§ 159 ObčZ (NOZ) se na statutární orgány SVJ vztahuje. Toto ustanovení ObčZ se vztahuje na všechny statutární orgány právnických osob.“

  lze jenom souhlasit. Ale drtivá většina členů statutárních orgánů asi dodnes neví, co to znamená. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".