§ 1114 - počet osob

Vložil admin, 14. Leden 2011 - 2:44 ::

§ 1114 (1) Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, vlastníkům jednotek prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy obdržel listinu osvědčující jeho vlastnické právo. To platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení.

(2) Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu v písemné formě osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i, pokud vlastník jednotky přenechal byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.

Otázkou je, zda se do tohoto ustavení „vejdou“ i krátkodobé pronájmy. Aneb pokud budu byt pronajímat např. na týdenní pobyty, tak asi nelze o nájemcích tvrdit, že budou mít v bytě domácnost (když jsou tam třeba na dovolené). Pak by ovšem vlastník ohlásil počet osob „nula“. To ale neznamená, že nebudou využívat služeb.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 15. Leden 2011 - 16:27

  § 1114 odst. 1 návrhu:
  (1) „Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, (…).“
  Po vlastníkovi se požaduje nesplnitelné: má oznámit údaj, který nezná. Počet nemůže být pravdivě určen dříve, než příslušná skutečnost nastala. Typické je to u vlastníka jednotky, který hodlá byt pronajímat.

  § 1114 odst. 2 návrhu:
  (2) „Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu v písemné formě osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce.“
  Podmínky oznámení jsou tedy dvě, přičemž musí být splněny obě:
  (a) osoba má v bytě domácnost (přičemž se neví, co tento pojem znamená);
  (b) bydlí v bytě po dobu nejméně tři měsíce v kalendářním roce.

  Z toho plyne:
  Jedenáct ukrejinských dělníků v bytě není nutno ohlásit. Nemají v něm „domácnost“.
  Pět studentů, kteří jsou v bytě „na privátu“, není nutno ohlásit. Ani oni zde nemají „domácnost“…
  Ať žije Občanský kodex!
  Návrh nového znění § 1114:
  „(1) Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy osobě odpovědné za správu domu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy obdržel listinu osvědčující jeho vlastnické právo. Kdo přenechal byt do užívání jiné osobě, oznámí to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy tato skutečnost nastala, včetně jména a adresy této osoby. Stejná lhůta platí pro oznamování změn uvedených údajů.
  (2) Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu v písemné formě osobě odpovědné za správu domu počet osob, které bydlí v bytě po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce.“

   
   lake
  Vložil Krupp, 15. Leden 2011 - 17:49

  S panem lake naprosto souhlasím. Neřeší však situaci, kdy se jednotka používá jako pension. Ubytované osoby se střídají a nikdo tam nebydlí ty tři měsíce.

  Jirka

  Vložil PN (bez ověření), 15. Leden 2011 - 16:47

  Ať už to znění dopadne jakkoliv, kdo donutí vlastníka aby něco hlásil, kdo nenahlášení bude vymáhat a jak. Dnes se běžně deje, že se nic nehlásí. Vy nemáte takovou zkušenost? Já ano.

  Vložil svjvmt, 14. Leden 2011 - 17:04

  Nevím jak kdo, my ve Stanovách máme, aby se hlásila osoba, je-li v bytě nad 30 dní. Nikdo tak však nečiní, jak vidím co se tu fláká. Někde bylo uvedeno, že jim to dokonce sčítají v roce. Vše je možné, je to na vlastnících jak si to upraví. Obec neřekne, kdo tam má TP.

  Vložil svjvmt, 14. Leden 2011 - 14:04

  Mám nahlášeny pouze osoby (počet), které se skutečně v bytě zdržují, bez ohledu
  mají-li i uvedeno trvalé bydliště, to je jen evideční údaj. Fakticky se zdržují jinde a v bytě se nevyskytují. Na druhé straně se v bytech zdržují osoby, které nejsou hlášeny na TP, a ty mají být u správce nahlášeny.
  A někteří si o tomto myslete co chcete.

  Vložil Siky (bez ověření), 14. Leden 2011 - 13:25

  Jinými slovy, z bytu si lez udělat jakési ubytovací zařízení, které budu pronajímat tu na týden, jindy na měsíc, pak na tři týdny lhostejno jekému počtu osob? Počet osob domácnosti budu mít pořád nula. Chápu to správně? Pokud ano a domyslím to, tak např. ty neustále jízdy všech těchto výtahem budou platit ostatní vlastníci. Uvažuji správně?

  Vložil admin, 14. Leden 2011 - 17:56

  Zákon přímo nepředepisuje, že podle takto získaného počtu osob musíte služby rozúčtovávat. Tedy můžete si odhlasovat jiný způsob rozúčtování služeb, který bude třeba také podle počtu osob, ale s jinou definicí. Nicméně mne nenapadá jiný důvod, než je právě rozúčtování služeb, k čemu by počet osob SVJ využilo. A také by byla otázka, jak by se soudy stavěly k povinnosti oznamovat počty osob definovaných jiným způsobem. Takže praktický důsledek by asi mohl být takový, jak o něm píšete.

  Vložil G.X, 14. Leden 2011 - 12:50

  Mám jinou připomínku k dané věci. Motivace požadavku je zřejmě řádné rozúčtování služeb v domě podle zjištěného údaje.

  Pak není nutné vyžadovat výslovně zákonem právě počet osob v jednotce; počet osob je jen jedním z mnoha klíčů rozúčtování, který se může uplatňovat.

  Za druhé jakoby zapomněli, že jednotkou je i nebytový prostor, tzn. hovořit o domácnosti a bydlení je v takových případech nerelevantní.

  Navrhuji spíš: „Vlastník jednotky oznamuje bez zbytečného odkladu v písemné formě osobě odpovědné za správu domu skutečnosti rozhodné pro rozúčtování služeb nebo správy domu“. ¨

  G.X.

  Vložil KoKoS (bez ověření), 14. Leden 2011 - 9:26

  Kde je definová pojem domácnost? Kolik domácností může mít jedna fyzická osoba?

  Ustanovení dělá dojem, že osob užívajících byt může být dvacet osm, ale žádná z nich nemusí mít v bytě domácnost, nahlásím tedy nula.

  KoKoS

  Vložil Anonymous222 (bez ověření), 14. Leden 2011 - 12:13

  Definice pojmu domácnost – viz souč.znění obč.zák. §115 „Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby“ – v návrhu nového zák. jsem ekvivalentní definici neobjevil,…

  Vložil Carol (bez ověření), 27. Leden 2011 - 17:12

  § 115 Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

  Podle ustáleného výkladu definice „domácnosti“ nemusí osoby tvořící domácnost spolu bydlet společně v jednom bytě. Trvalé žití podle § 115 je totiž pojem odlišný od „společného bydlení“ či „společného trvalého bydliště“.

  Příklad: Bydlíte v bytě sám, manželka se odstěhovala ke svým rodičům (ale posíláte jí měsíčně určitou částku); potomkové studují v jiném městě. Avšak vzhledem k tomu, že všichni společně uhrazujete náklady na své potřeby, tvoříte společnou domácnost sestávající ze čtyř osob.

  Nyní je jenom třeba rozhodnout, jaký je počet osob, které mají v bytě domácnost, a ten nahlásit.

  Carol

  Vložil Eržika (bez ověření), 27. Leden 2011 - 19:12

  Jsem rozhodnuta.V našem osobami přecpaném bytě nehradíme společně žádné náklady. Každý z nás jede samostatně.

  Vložil Anonymouss2222 (bez ověření), 14. Leden 2011 - 13:31

  No a právě o tom to je. Osoby bydlíci v bytě nemusí mít společnou domácnost a vůbec nemusí společně hradit náklady na své potřeby.

  Vložil AnonymX (bez ověření), 14. Leden 2011 - 16:57

  To je přesně můj případ.

  Můj mimopražský bratr u mne bydlí, když má nějaké služební povinnosti v Praze. V souhrnu to dělá určitě více než 3 měsíce v roce. Společnou domácnost nemáme a nic společně nehradíme (akorát útratu v hospodě). Budu ho muset zahrnout do počtu osob?

  Vložil svjvmt, 14. Leden 2011 - 17:39

  ? Je to vaše věc, pokud na to nikdo nepoukáže .. i když to není správné – uklízí se po něm, svítí se, výtah, voda, prostě to, co se rozpočítává na osobu.

  Vložil AnonymX (bez ověření), 14. Leden 2011 - 17:58

  O.K.

  Tady ale diskutujeme o návrhu zákona. Podle tohoto návrhu ho nahlásit nemusím. Přesně vzato ani nemám, protože nesplňuje kriteria nahlašované osoby.

  Vložil svjvmt, 14. Leden 2011 - 18:50

  Ve stávajícím to myslím též není, tak je to třeba navrhnout.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".