100% souhlas

Vložil předseda997 (bez ověření), 14. Září 2012 - 8:45 ::

Dobrý den, řešíme situaci ohledně rekonstrukce střechy. Už jsem se dopátral, díky tomuto portálu, docela dost potřebných informací, ale jedna mi pořád chybí. Pochopil jsem, že je nutný souhlas 100% členů SVJ i to, že jej můžu získat podpisem na schůzi i mimo ni. Teď mi jde ještě o to, jestli je v tomto případě možné použít plnou moc, získanou před schůzí nebo jestli je lepší varianta nepřítomné členy dodatečně obíhat, případně je vyzývat aby dodali písemný souhlas (tedy ti, co v domě nebydlí a není možné je kontaktovat osobně). Pokud lze využít plnou moc předem, prosím o informaci, jestli jsou nějaké speciální náležitosti, které v takto závažném případě musí plná moc obsahovat, případně na co si dát pozor (chorobní rýpalové existují i u nás a já to dělám teprve půl roku :)!). Děkuji za pomoc. Kaška

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil xmartins, 14. Září 2012 - 19:52

  K odsouhlasení rekonstukce střechy vám stačí souhlas 75% vlastníků podle spoluvlastnických podílů (§11 odst. 5 druhá věta ZoVB).
  Ohledně získání souhlasu mimo shromáždění nejsem předvědčen. ZoVB hovoří pouze o hlasování na shromáždění. Souhlas mimo shromáždění bych raději použil až jako poslední variantu.
  Plná moc nemusí obsahovat žádná zvlášní ustanovení, stačí uvést kdo, kdy, komu, co (§31 a další ObčZ) a podepsat. Doporučil bych obstarat si ji před schůzí.

  Vložil Strýc (bez ověření), 15. Září 2012 - 12:16

  Dobrý den,dovolím si trochu poopravit tvrzení p.xmartinse.Na rekonstrukci v daném případě střechy,je dle §11,odst.5 ZoVB postačující 75% většina všech vlastníků.Z toho vyplývá,že se nehlasuje podle spoluvlastnických podílů. Např.při 12-ti BJ je postačující,aby 9 vyslovilo souhlas.Strýc

  Vložil xmartins, 16. Září 2012 - 13:26

  V §11 odst. 3 ZoVB se praví, že "při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu (§8 odst. 2)". Z toho dovozuji, že to platí pro jakékoliv hlasování,i když to není explicitně zmíněno.

  Vložil předseda997 (bez ověření), 15. Září 2012 - 14:58

  Dobrý den, tak teď jsem zmaten. Z více zdrojů, včetně firmy, která se o zakázku uchází, mám informace, že vzhledem k tomu, že místo rovné střechy dáváme sedlovou, je třeba stavební povolení a tudíž musíme mít 100% souhlas na změnu stavby. Moje chyba, že jsem to pro tuto diskuzi neupřesnil. Jde mi tedy o to, co je víc košér: mít dopředu plné moci od nepřítomných k tomu, aby to ANO řekl někdo za ně nebo je dodatečně obejít a nechat podepsat? Díky za odpověď! Předseda997

  Vložil lake, 17. Září 2012 - 6:01

  Předsedo,
  správně píšete, že ke změně vzhledu domu je nutný souhlas všech vlastníků jednotek (§ 13 ZoVB). Není žádný právní důvod, aby souhlas byl udělen na shromáždění. Zákon nic takového nepožaduje. Podpisy nemusí být na jediné listině. Žádné hlasování podle § 11 odst. 3 se tedy nekoná.

  Formulujte text listiny tak, aby zároveň udělovala stavebníkovi právo provést stavbu, což je podmínkou pro zahájení stavebního řízení podle Stavebního zákona (§ 110 odst. 2 StavZ). Budoucí stavebník by v listině měl být označen způsobem nevzbuzujícím pochybnost. Ani pro udělení tohoto práva není potřebné, aby se tak stalo na shromáždění. Jde totiž o oprávnění udělované vlastníkem stavby, nikoliv společenstvím (které je pouhým správcem cizího majetku).

  Stavebníkem může být kdokoliv, komu vlastníci jednotek udělí toto právo. Častá chyba je tvrzení, že stavebníkem je „automaticky“ SVJ. Není tomu tak. Ani ZoVB, ani Stavební zákon nic takového nestanoví. Můžete udělit právo stavby např. společnosti Střechostav s.r.o.

  Stavební úřad (kromě oprávnění stavebníka a projektové dokumentace stavby) bude požadovat aby SVJ (je-li stavebníkem) předložilo také „rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek přijaté podle zvláštního právního předpisu“. Co by mělo být obsahem rozhodnutí a co tím má SVJ vlastně prokazovat ovšem zákonodárce neupřesnil. Snad je míněn souhlas shromáždění s tím, že společenství bude vykonávat činnost stavebníka, což jednoznačně překračuje rámec zákonné způsobilosti SVJ (viz § 9 odst. 1 ZOVB).

  lake

  Vložil Jandus (bez ověření), 17. Září 2012 - 8:20

  Myslim, ze rekonstrukce strechy nemeni vzhled domu. To bychom se v opravach nikam nedostali.

  Vložil Jandus (bez ověření), 15. Září 2012 - 20:23

  Dodatecne nemuzete nikoho obchazet, pokud to nemate ve stanovach.

  Vložil Stavitel (bez ověření), 15. Září 2012 - 19:24

  Je třeba rozlišovat veřejnoprávní povolení (souhlas státu vydaný v řízení před stavením úřadem) a soukromoprávní souhlas vlastníka.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".