Vložil lake, 21. Březen 2012 - 7:14

Pavel napsal: „Když si dohledáte důvodovou zprávu k zákonu 171/2005 Sb., kterým se toto ustanovení dostalo do ZoVB, bude jasněji.“

Pane Pavle, v tromto případě s Vaším názorem nesouhlasím.

• Za prvé:
Důvodová zpráva na níž se odvoláváte (sněmovní tisk 664/0 ze dne 6. 5. 2004, přístupný z http://www.psp.cz/…historie.sqw?… ) nevyjadřovala úmysl zákonodárce z hlediska teleologického výkladu, nýbrž pouze úmysl předkladatele (v tomto případě předkladatelů, jimiž byla šestice poslanců – František Beneš, Zdeněk Koudelka, Stanislav Křeček, František Pelc, Josef Vícha, Miroslava Vlčková). Samotný obsah důvodové zprávy je tedy nevýznamný pro posouzení úmyslu zákonodárce.

• Za druhé:
Sama důvodová zpráva i návrh předložený sněmovně obsahují jasně a zřetelně vyjádřený úmysl předkladatele, aby se o opravách rozhodovalo tříčtvrtinovou většinou. Cituji:
„V § 11 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: “(5) K přijetí usnesení o opravách společných částí domu, které jsou ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek, o pronájmu společných částí domu k umístění dočasných zařízení a o žádosti o finanční dotaci na opravy společných částí domu je zapotřebí souhlasu tříčtvrtinové většiny vlastníků jednotek.“

Soudím, že za úmysl zákonodárce je třeba považovat vyjádřenou vůli poslanecké sněmovny, nikoliv vůli předkladatelů. Avšak výsledek je stejný: Ani znění přijaté sněmovnou ničeho nezměnilo na předkladatelem deklarované nutnosti získat k opravám tříčtvrtinovou většinu.

• K tomu na dokreslení uvádím:
Současné znění § 11 odst. 5 ZoVB (odlišné od znění poslaneckého návrhu) je výsledkem přijatých pozměňovacích návrhů, tedy vzniklo jako vyjádření vůle zákonodárce až během projednávání ve sněmovně.

Původ změn při projednávání dokládá kromě zápisu z projednání v plénu též např. Usnesení č. 245 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze 40. schůze dne 11. listopadu 2004 (sněmovní tisk 664/2). V usnesení se doslovně uvádí nové znění § 11 odst. 5 (včetně poznámky pod čarou vztahující se k StavZ) a konstatuje se, že jde o text „ve znění přijatých pozměňovacích návrhů“.

Současný text § 11 odst. 5 ZoVB tedy vyjadřuje úmysl i vůli zákonodárce.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.