Vložil Petr Piskač MBA, 14. Duben 2014 - 14:55

Na začátku vám napíši, že nejsem vzděláním právník, ale mé zkušenosti s Projektovým řízením, týkající se často výstavby našich nových výtahů, se mají takto: 

  1. CO a JAKÝM ZPŮSOBEM si odhlasujete na vašim shromáždění je věc, se kterou vám nikdo nepomůže. Musíte vysvětlovat, argumentovat, nic jiného vám nezbývá. 
  2. pokud by u vás měl vzniknout nový výtah, který bude umístěn podél fasády domu, je rozhodnutí na místně příslušném Stavebním úřadě. Pokud podáte námitku (během celého procesu povolování, Stavební úřad se jí musí zabývat.)
  3. pokud celou věc pro našeho zákazníka vyřizuji já sám, v zastoupení, pak mezi dalšími doklady pro Stavební úřad, resp. vydání Stavebního povolení pro výstavbu nového výtahu předkládám tyto doklady: 
  • kompletní Stavební projekt; Zápis ze shromáždění (originál) včetně Prezenční listiny. Pokud je někdo ZÁSADNĚ PROTI výtahu, St. úřad požaduje po Společenství/druž­stvu uzavření tzv. Smlouvy o výstavbě, kde v rámci této smlouvy se lidé v domě s výtahem souhlasící vypořádají s námitkami lidí s výtahem nesouhlasícími. Pokud dojde ke shodě, spolu s dalšími doklady Stavební úřad vydá/nevydá Stavební povolení. 
  • v případě nevyřešených námitek může Stavební úřad uspořádat také tzv. Místní šetření v místě stavby (konkrétní místo a datum, kde zástupce Stavebního úřadu vysvětlí všem, kteří podali námitky jejich práva a možnosti jejich dalšího postupu) 
  1. Pokud se přesto odpůrci výtahu s návrhy neztotožní, nezbývá než se obrátit na soud, který jako jediný může rozhodnout, jestli vaše práva nebyla nijak dotčena
     

Co je důležité říci je to, že bohužel co Stavební úřad, to jiné požadavky a názory, proto ani na Stavební úřad plně nespoléhejte. Obecně si myslím, že je nejvhodnější se v rámci domu přátelsky domluvit. Lidé by si neměli dělat naschvály a vyřizovat si osobní spory například různými záminkami „blokací“ souhlasů s pozvednutím úrovně a standardu domu. Stojí to zbytečné síly i peníze obou stran (vás jako jednotlivce = vaše příjmy) a náklady SVJ (výdaje ostatních spoluvlastníků ve vašem domě). 

Petr Piskač, MBA
Autor je Projektovým manažerem fy Výtahy Příbram s.r.o. 

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.