Vložil lake, 3. Říjen 2011 - 2:11

Pane „ZoVB“,

ovšemže nic nepředstírám, když tvrdím, že nevím, co je „lodžie“. Vy to ostatně též nevíte, tazatel také ne. Zákon č. 72/1994 Sb. neobsahuje definici pojmu místnost, balkon, lodžie, terasa. Vaše věty o „balkonu“ a „lodžii“ nemají právní závaznost. Buď jste si je vymyslel, nebo jste citoval z nějaké stavařské příručky, což je ovšem z hlediska zákona a vlastnických vztahů neprůkazné.

  • Definice slova lodžie (loggie) může znít i takto:
    Lodžie je krytý otevřený prostor stavby nepřesahující její líc." O ohraničení tohoto prostoru nepraví tato definice ničehož nic.

Obdobně i definice pojmu „místnost“ stanoví, že se jedná o prostor.

  • Jedna z praxí přijímaných definic místnosti zní:
    „místnost je “každý prostor nacházející se v budově, který je uzavřen ze všech stran obvodovými stěnami, podlahou a stropem a je uzamykatelný, tedy je opatřen standardními zárubněmi a vstupními dveřmi.".
  • Definice místnosti podle ustanovení § 48a odst. 8 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty je obdobná:
    „Místností se rozumí místně a prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami.“

Z uvedených příkladů lze dovodit, že lodžie, balkon, terasa a místnost jsou v první řadě prostory. Prostor je (jak jistě víte) prázdno – několik metrů krychlových vzduchu. Ohraničení tohoto prostoru ovšem není automaticky součástí definovaného pojmu – viz tři definice, které jsem uvedl. Lze to ukázat na vodorovné konstrukci lodžie: ohraničuje lodžii zespodu, avčak tatáž nosná konstrukce ohraničuje (svrchu) lodžii patřící k bytu o patro níže. Ke kterému z obou bytů tedy patří tato nosná konstrukce? K hornímu? Ke spodnímu? K žádnému z nich?.

Místnost je sice obklopena nosnými konstrukcemi (stěny, strop a podlaha), ty však vlastníkovi jednotky nepatří, nejsou-li v Prohlášení vlastníka budovy stanoveny výjimky (např. pro nenosné příčky, nášlapnou vrstvu podlahy, omítku, povrchy stěn a stropu).

Terasa je na tom stejně: rovněž má být jednoznačně definovana v Prohlášení. Patří nebo nepatří k terase hydroizolační vrstva pod dlažbou terasy? Jinými slovy – kdo je povinen tuto vrstvu opravit svým nákladem, jestliže začne zatékat voda do bytu pod terasou? Bude to ze společných peněz, nebo na náklad vlastníka spodního bytu, nebo na náklad vlastníka „terasy“? Odpověď lze nalézt pouze v Prohlášení (nebo ad hoc v rozhodnutí stavebního úřadu, kterým se ukládá určité osobě provést opravu).

Lodžie je rovněž pouze prostor. To, co tento prostor z některých stran ohraničuje (zábradlí, nosná deska s nášlapnou vrstvou a hydroizolací) může, avšak nemusí být ve vlastnictví vlastníka jednotky. Pokud se domníváte že platí něco určitějšího, uveďte prosím právní předpis. Od toho je zde Prohlášení, aby definovalo jednoznačně co je lodžie. a zda k ní patří některé či všechny ohraničující prvky.

Pokud Prohlášení mlčí o tom, co je lodžie (jako je tomu v tomto případě), pak netušíme co komu patří. Bezpečně víme jen to, že vlastník jednotky je oprávněn kdykoliv vstupovat do tohoto prostoru naplněného pouze vzduchem. Nestačí pouhé tvrzení, že „lodžie je nedílnou součástí bytové jednotky“, jestliže nikdo neví, co do pojmu „lodžie“ má zahrnout a co nikoliv. Prohlášení vlastníka je vadné pro neurčitost.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.