Vložil lake, 5. Září 2011 - 17:23

Pane Tečko,
nesnažte se mne prosím poučovat o tom, co říká zákon, jestliže o věci víte prd.

ZoVB § 4 odst. 1 a 2 zní:
§ 4 Prohlášení vlastníka budovy
(1) Vlastník budovy svým prohlášením (dále jen "prohlášení") určuje prostorově vymezené části budovy, které se za podmínek stanovených tímto zákonem a v souladu se stavebním určením stanou jednotkami [§ 2 písm. h)] a společnými částmi domu [§ 2 písm. g)]. (...)
(2) Prohlášení podle odstavce 1 musí obsahovat (...)
c) určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům všech jednotek a určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům jen některých jednotek, (...).

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.