Vložil Anonymous, 28. Září 2007 - 17:55

Teď si už rozumíme. Vyložil jsem si vaši 1. větu „společné části domu“ tak, že jste měl na mysli nahradit §4ja)-d)s uváděným členěním zjednoušeně jen podle „umístění“ a „účelu“.

Vycházím dále z definic nového ZoVB spol.částí a „vymezených“ spol. částí domu. Sem patří lodžie. Komu spadá údržba o ně ? Dle §23/2d) vymezené části neuvádí a z §27/1, který není moc srozumitelný to vypadá, že vlastník.

Nerozumím však příliš odst.g) …revize, vymezených spol. částí domu. Co z těch, které jsou jako „vymezené“ by podle Vás podléhalo revizím, tak jak jsou běžně chápány (elektro, plyn)? Na co z nich by se asi dle jejich výčtu mohli revize vztahovat? Je to nejspíš nadbytečné.

Na „části“, které jsou pod omítkou mám asi odlišný názor než Vy, ohledně rozvodů elektro, zejména z důvodu přenosu povinnosti zajišťovat el.revize na vlastníka BJ. Považuji to za neuvážené, a spíše bych ponechal el. rozvody jako součást spol.částí domu, vč. povinnosti el. revize. Byla by tím pravidelně zajišťována bezpečnost i ostatních BJ.

Děkuji za Váš názor.

K.Kolář

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.