Vložil lake, 29. Červenec 2011 - 6:38

Paní Anno,

Při odečtu vodoměrů je vždy třeba kontrolovat, zda zapisované stavy jsou v očekávaném rozmezí. Pokud ne, přímo do protokolu poznamenejte svůj nesouhlas s náměrem, připojte datum a podpis.
Pokud jste to neudělala, nebylo ještě nic ztraceno.

Dalším krokem je aby si uživatel bytu orientačně změřil, zda vodoměr má či nemá poruchu. Vezmete desetilitrovou nádobu (kbelík), natočíte ji plnou (jednou pomalým proudem, podruhé s naplno otevřeným kohoutkem).

  • Pokud vodoměr naměří pokaždé přibližně 10 litrů, je nejspíš v pořádku a reklamace nemá smysl (zaplatila byste za demontáž a metrologické ověření vodoměru). Chybu hledejte na Vaší straně, možná ve špatném těsnění.
  • Pokud vodoměr ukáže více než 10 litrů, je vadný a Vy můžete reklamovat.

POZOR! Trvejte na přezkoušení vodoměru na místě (bez demontáže). Příčinou poruchy mohou být usazeniny ve vtokové části vodoměru. Při demontáži a následné manipulaci s vodoměrem se uvolní a při oficiálním ověření pak není žádná závada zjištěna.

Poslední možnost reklamovat vadný vodoměr jste měla dne 22.01.2011, když jej přišel pracovník vyměnit. Demontováním vodoměru jste definitivně ztratila možnost dokázat, že předtím měřil nesprávně. Nemůžete nyní prokázat ani nesprávný odečet (sama jste podepsala), ani poruchu vodoměru (který už nelze dohledat a zkontrolovat).
------------------------------------------------------------------------------
Máte nyní pouze jedinou možnost:
Podejte reklamaci a s ní i žádost, aby Vám byl předložen doklad, že vodoměr teplé vody ve Vašem bytě měl do 31.12.2010 platné metrologické ověření. Pokud vlastník vodoměru Vám toto neprokáže, odmítněte platit částku za teplou vodu s tím, že k jejímu měření bylo použito neověřené měřicí zařízení a tím došlo k porušení zákona. Navrhněte, aby Vaše spotřeba teplé vody byla určena jako průměr za dvě předcházející zúčtovací období, tedy za rok 2008 a 2009. Jde o jediný správný postup podle § 6 odst. 4 vyhlášky 372/2001 Sb.

Rozúčtovatel by Vám měl vyhovět. Pokud nebudou vstřícní, naznačte, že věc ohlásíte České obchodní inspekci, nebo Českému metrologickému institutu. Tomu bude rozúčtovatel jistě rozumět. Použití měřidel bez platného ověření je totiž správním deliktem podle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii. Úřad může uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.