Vložil lake, 25. Červenec 2011 - 20:19

1. Zda je stanovena nějaká minimální spotřeba studené vody:
Pro teplou vodu nic takového stanoveno není (vyhláška č. 372/2001 Sb.).
Pro studenou vodu to zjistíte z vašich pravidel rozúčtování studené vody. My je neznáme.

2. Zda vám bude rozdíl proplacen:
Ano. Pokud budete mít záporné náměry vodoměrů, Vaše náklady vyjdou s opačným znaménkem a budou Vám tedy při vyúčtování započteny k dobru. Dále se Vám samozřejmě vrátí i zaplacené zálohy na vodu v plné výši.
Vycházím z Vašeho tvrzení, že rozúčtovatel neuplatnil za rok 2010 "sankční" ustanovení při neumožnění odečtu podle § 5 odst. 7 vyhlášky 372/2001 Sb..

3. Vodné a stočné pro Vaši jednotku:
Ani vodné, ani stočné se pro jednotlivé jednotky nevyčísluje a nepředepisuje. Vlastník jednotky hradí vždy poměrnou část celkových nákladů domu na službu "poskytování vody".

4. ... budu platit poměrovou část z rozdílů vodoměrů ...
Nic takového platit nebudete. Pro teplou vodu se celkové náklady domu rozdělí u vody poměrně podle náměrů vodoměrů. U tepla pro ohřev vody ze 70% poměrně podle náměrů vodoměrů, z 30% podle podlahových ploch jednotek. Rozdělují se zásadně náklady domu, nikoliv metry krychlové.
Pro studenou vodu Vás opět odkazuji na pravidla platná ve Vašem SVJ.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.