Vložil lake, 22. Červen 2011 - 1:55

Pane Pavle,

děkuji za objasnění, ale spíše jste to zamotal. Ano, třetí věta § 13 odst. 3 se skutečně odvolává na § 11 odst. 5. Jenže o tom zde nediskutujeme – jde přece o obsah DRUHÉ věty § 13 odst. 3 a o vzhled domu. V čem je spatřována souvislost věty druhé s větou třetí? Žádná není.

Mezi námi, ono to při novelizaci bylo jinak. Novelou č. 171/2005 Sb. nebylo změkčeno kvórum (ze 100 na 75%), ale spíše zpřísněno (z 50 na 75%). Opravy, které před novelou stačilo odhlasovat prostou většinou přítomných podle § 11 odst. 2, se ocitly v režimu „tříčtvrtinová většina všech“. Porovnejte si znění před novelou a po ní, uvidíte sám …

To, co nazýváte výklad pana Novotného je takovou fantasmagorickou konstrukcí. Ustanovení § 13 odst. 3 obsahuje tři věty, z nichž každou je nutno chápat jako samostatnou právní normu.

  • První věta se týká samotné jednotky: vlastník nesmí provádět úpravy jednotky, jimiž by ohrožoval výkon vlastnického práva vlastníků ostatních jednotek. Jde o kogentní ustanovení.
  • Druhá věta se týká celého domu: zapovídá vlastníkovi jednotky provádět úpravy, jimiž se mění vzhled domu, bez souhlasu všech. Jde o dispozitivní ustanovení, jehož aplikaci může vyloučit jen shodná vůle všech vlastníků jednotek.
  • Třetí věta se týká těch úprav, které nespadají ani pod větu první, ani pod větu druhou. Na tyto případy se použije obdobně ustanovení § 11 odst. 5 věty druhé, jako lex generalis. Jde o dispozitivní ustanovení, jehož aplikaci může vyloučit jen shodná vůle tří čtvrtin vlastníků jednotek.

I kdybych se rozkrájel, žádné speciální čtení zákona „podle Novotného“ tam nikde nevidím. Ze samotného gramatického znění zákona nelze takovéto čtení nijak odvodit. Každá z vět reglementuje jinou část vztahů v SVJ, kvóra jsou rovněž různá.

Argument racionálního zákonodárce:
Pokud bychom přijali argumentaci kterou označujete za výklad M. Novotného, pak by věta 2 byla formulována nesprávně. Racionální zákonodárce by tedy větu 2 jistě při novelizaci zákona vypustil, nebo by ji upravil (ze 100% na 75%), aby tuto zbytečnou rozpornost odstranil.

Z toho, že racionální zákonodárce větu 2 nevypustil, ani neupravil, soudím, že ve výkladu této části mám pravdu já a pan Novotný ji nemá. Kdyby totiž měla platit jeho verze, pak bychom měli co do činění s neracionálním zákonodárcem, kterým by ovšem byl – jak jste zmínil – Marek Novotný sám (!!!).

Kruh se tím uzavírá. Na názory neracionálního zákonodárce (ač publikované tiskem) bych nevsadil ani děravý pětník. Ostatně soudím, že výklad zákona, který není ničím podložen, si nezaslouží dalšího rozboru.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.