Vložil lolek (bez ověření), 13. Červen 2011 - 20:06

…jsem to musel vyštrachat ve starých zápisech (toto je návrh konkrétního usnesení našeho minulého Výboru – kdyby to snad chtěl „Jazykozpytec“ bagatelizovat jako pustou teorii.)


Diskuse k usnesení:

  • V chodníku (patřícímu SVJ!) je dlouhodobě díra (asi podemleto) – jejíž oprava nebude levná (nelze ji dopředu přesně kvantifikovat). Ještě dražší bude náhrada „něčí“ zlomené nohy. Jeden z Vlastníků tedy dal návrh aby se hlasovalo o nutné opravě.
    Pořád běží diskuse… a z přítomných bylo
    • 40% Vlastníků PRO opravu (strach z případné nepojistitelné události)
    • 40% Vlastníků PROTI opravě (nevěří v podemletí a v poškození napojení do kanalizace)
    • 20% bez názoru (jen do počtu aby byla usnášeníschop­nost).

Výbor CHTĚL usnesení prosadit. Dal tedy hlasovat tento návrh „usnesení“

  • "Před SVJ na pozemku SVJ v chodníku je díra ohrožující zdraví procházejících. Shromáždění ukládá Výboru zajistit firmu pro tuto opravu max. do 30.000 Kč případně zajistit realizaci svépomocí za přispění Vlastníka-stavaře XY. Oprava je po přeběžné konzultaci s pojišťovnou nutná. Výbor dává hlasovat na žádost navrhovatelů ale má návrh za dostatečně neodůvodněný a nepropracovaný a doporučuje návrh zamítnout. Kdo je PRO návrh Výboru?

Takže si odpovězte sám zda se na základě takovéhoto hlasování oprava realizovala či nikoli…

Toto je tedy negativně položená otázka která pro PROSAZENÍ návrhu využila „NEPŘÍTOMNOST“. Srozumitelněji položená otázka: „Kdo je PRO návrh realizace oprav“ – by bezpochyby vedla k NEPROSAZENÍ návrhu.

 lolek

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.