Vložil Anaj (bez ověření), 11. Březen 2011 - 16:23

Většinou mají obce vyhláškou stanoven na dobu od 22 h do 6 h noční klid. V tomto čase je povinnosi každého zachovat klid a omezit hlučné projevy a zároveň jsou i stanoveny sankce za rušení nočního klidu.

Podle § 127 občanského zákoníku se vlastník věci musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. (V praxi to znamená, že vlastník věci nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi.)

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.