Vložil lake, 15. Únor 2011 - 10:06

Pane Urbji,

Den, kdy začíná funkční období výboru:
Myslím, že jsem to napsal jasně - výbor se ujme funkce dnem, kdy skončilo funkční období předchozího výboru, avšak nikoliv dříve, než členové výboru zvolí předsedu. Kdy byl nový výbor zvolen je bezvýznamné. Platnost a účinnost volby jsou dvě odlišné věci (podruhé). Volba by samozřejmě měla probíhat v předstihu. Znáte z parlamentních voleb.

Délka funkčního období výboru:
Pokud ve stanovách SVJ chybí povinný údaj "délka funkčního období výboru", pak stanovy jsou vadné. Délka funkčního období výboru je pak nedefinovaná, neboť ani vadné vzorové stanovy tento údaj neobsahují (o vztahu mezi stanovami SVJ a vzorovými viz § 9 odst. 10 ZoVB). Pět let je v každém případě nepřekročitelné maximum.

Den, kdy končí funkční období výboru:
Je-li známa délka funkčního období výboru a den kdy započalo, pak ke stanovení jeho konce použijete Občanský zákoník, viz část o počítání času:
§ 122 (2) Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty na jeho poslední den.
§ 122 (3) Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

O senátu raději nespekulujte, jde o jiný případ a jiný zákon. Navíc nevíte o senátních volbách ničehož nic. Podle zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky, § 80 odst. 4, platí: "V doplňovacích volbách je senátor volen pouze na zbytek volebního období, které příslušelo původně zvolenému senátoru, jehož mandát zanikl."

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.