Vložil ZoVB: Lake: absurdní „§ 1177 odst. (2) nového o.z. (bez ověření), 14. Listopad 2011 - 2:39

Vyjádření k příspěvku,

„Vložil lake, 12. Listopad 2011 – 15:00“


Vážený pane Lake,

Vaše citace:


„Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.““


Vážený pane Lake,

ztotožňuji se s Vašim názorem, že navrhované ustanovení „§ 1177 odst. (2) „nového o.z.“ je absurdní.

Avšak především z jiného důvodu, než Vy napadáte.


Převodce nemůže ručit (byť by byl dlužen)

osobě odpovědné za správu domu

Dle ustálené judikatury je vlastník (nebo spoluvlastník) nemovitosti povinnen uhradit náklady související s dodávkou „služeb“ DODAVATELI (rozuměj – lidově – Vodárně, Teplárně, Elektrárně).

A to bez ohledu na tu skutečnost, kdo smlouvu uzavřel nebo zda vůbec byla jakákoliv smlouva uzavřena.


Osoba odpovědná za správu domu je pouze domovník, nikoliv vlastník.


Vlastník (v zásadě) nemůže domovníku nic dlužit. Proto mu ani nemůže (ze zákona) ručit.

Může dlužit pouze dodavatelům služeb. Tito „dodavatelé“ se nebudou domáhat určité částky na základě bezd. obohacení, ale přímo na základě vyhlášek

(srovnej si promlčecí lhůty).


Představa, že si „předseda“ sám sobě vystaví „potvrzení“, že nic nedluží a tímto by měl zaniknout nárok DODAVATELŮ – je představou vadnou.

Na straně druhé, vlastník nemůže současně dlužit DODAVATELŮM a „osobě odpovědné za správu domu“


ZoVB

V Praze, dne 14.11.2011

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.