Vložil lake, 12. Leden 2011 - 0:31

Pane Romane,

píšete, že na společné střeše domu máte nainstalovanou anténu. Proti její instalaci nikdo neprotestoval. Pokojný stav trvá již osm roků. Předpokládám dále, že anténa nemění vzhled domu, je řádně upevněna a nepoškozuje střešní krytinu.

To, co se odehrává ve Vašem SVJ, je typickou ukázkou zneužití vlastnického práva ostatními členy SVJ. Postup ostatních vlastníků jednotek a pana předsedy je v příkrém rozporu s Listinou základních práv a svobod: "Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých (...)." (LZPS, čl. 11 odst. 3).

Za situace, kdy anténa na společné střeše nikoho neomezuje, ani její umístění není v rozporu s platnými předpisy, je nutno posoudit požadavek na její odstranění jako šikanózní výkon práva v rozporu s dobrými mravy.

Požádejte výbor znovu o řádné zdůvodnění, proč anténa na společné střeše má být odstraněna; připomeňnte, že na první dotaz neodpověděl a odpověď nebyla obsažena ani v usnesení shromáždění. Kopii archivujte.

Pak se obraťte na obecní úřad a žádejte o ochranu proti zřejmému zásahu do pokojného stavu podle § 5 ObčZ. Žádost doložte výzvou předsedy k odstranění antény a vaší korespondencí se SVJ. Domáhejte se toho, aby úřad uložil SVJ zdržet se jakýchkoliv kroků vedoucích k odstranění Vaší antény ze společné střechy.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.