Vložil lake, 25. Listopad 2010 - 15:18

Upřesňuji, že dohoda samozřejmě pozbyla platnosti okamžikem, kdy se změnilo složení vlastníků jednotek v domě. Od této chvíle již neexistovala dohoda všech předvídaná zákonem a s ní zaniklo i oprávnění SVJ předepisovat podle ní zálohy všem a vymáhat jejich placení.

Dohoda všech vlastníků jednotek buď je, nebo není. Není-li, nelze postupovat jako by byla. Kdo nevěří, ať si přečte rozhodnutí Nejvyššího soudu 22 Cdo 2038/2008 ze dne 26. ledna 2009:
"Na rozhodování o poměru výše příspěvků jednotlivých vlastníků jednotek na náklady spojené se správou domu a pozemku tak nelze použít úpravu uvedenou v § 11 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů; tedy neplatí pravidlo, že „při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu (…)“. Naopak platí, že pokud se všichni vlastníci jednotek nedohodnou jinak, nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu. (…) Tento výklad je v souladu se základními zásadami soukromého práva (…); stejně viz Fiala, J., Novotný, M., Oehm, J., Horák, T.: Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 3 vydání: Praha: C. H. Beck, 2005, s. 160 a násl."

A já dodávám: tento výklad je v souladu též s ústavou a LZPS. Nelze platně uzavřít smlouvu či dohodu v neprospěch třetí osoby; pro pomaleji chápající diskutéry to zde opakuji potřetí. Zde se uplatní § 50 ObčZ, viz § 3 odst. 1 ZoVB.
-----------------------------------------------------------
Jak upozornila paní Klainová, nepřistoupení k dohodě, nebo přistoupení bez písemného projevu vůle (např. konkludentně - jednáním) má daňové důsledky pro všechny zúčastněné: každý kdo platí méně, je povinen tento příjem přiznat a zdanit.

O takový případ však v této diskusi nejde. Je zřejmé, že vlastník jednotky byl uveden v omyl, když mu byla zatajena existence dohody mezi dosavadními vlastníky jednotek. Neobdržel informaci o tom, že je mu platba předepisována jinak nežli podle spoluvlastnického podílu. Nedostal tedy ani příležitost, aby k dohodě přistoupil nebo ji odmítl. Má nárok na vrácení neoprávněně vybraných částek.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.