Vložil lake, 25. Listopad 2010 - 11:59

Pro AnonymousX: třikrát trefa vedle.

Ustanovení § 15 odst. 1 je argumentem ve prospěch mého tvrzení. Vylučuje, aby se o rozdělení zálohy na jednotlivé vlastníky jednotek hlasovalo podle ZoVB (většinou na shromáždění). Přípustná je pouze dohoda všech vlastníků jednotek, nebo přispívání podle spoluvlastnických podílů. Nic mezi tím.

Dále argumentujete ustanovením § 15 odst. 2 ZoVB, z čehož je zřejmé, že se ve věci neorientujete. Viz předchozí odstavec. Shromáždění může rozhodnout o celkové částce měsíčně, nebo o částce na 1 m2 podlahové plochy, nikoliv však o konkrétní výši podílu vlastníka na těchto zálohách.

§ 20 odst. 1 ZoVB se netýká jakékoliv dohody, kterou mezi sebou snad uzavřely konkrétní osoby podle Občanského zákoníku. A už vůbec se nemůže týkat dohod neplatných. Už jsem upozornil, že taková dohoda není blecha a nepřeskakuje (na rozdíl od platného usnesení shromáždění SVJ podle ZoVB).

Podle § 50 ObčZ "účastníci mohou uzavřít smlouvu také ve prospěch třetí osoby. (...) Dokud třetí osoba nedá souhlas, platí smlouva jen mezi těmi, kdo ji uzavřeli."
Platnost smlouvy V NEPROSPĚCH třetí osoby ObčZ vůbec neřeší, zřejmě pro očividný rozpor s ústavou a Listinou základních práv a svobod. ZoVB není vše.
Přečtěte si FAQ "Výklad pojmu dohoda".

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.