Vložil kalous (bez ověření), 20. Listopad 2010 - 17:36

Lake opět lakuje a nemá pravdu

Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se zejména ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu. Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění vlastníků, statutárním orgánem je výbor společenství.

„Život“ společenství se řídí jednak zákonnými předpisy, ale také jeho stanovami. Ty určují, vzájemná práva a povinnosti vlastníků jednotek, působnost orgánů společenství apod. Právě ve stanovách by měla být upravena pravidla svolávání shromáždění vlastníků. Nahlédněte tedy do stanov Vašeho společenství, co říkají o tom, co má pozvánka obsahovat. Jestliže toto neobsahují, můžete iniciovat změnu stanov. Pro příklad uvádím výňatek ze vzorových stanov, které platí, jestliže společenství nepřijme svoje. Jedná se o čl. 3 odst. 5 nařízení vlády č. 322/2000 Sb. Zde lze nalézt inspiraci:

O svolání shromáždění musí být členové společenství písemně vyrozuměni nejméně 15 dní před konáním schůze shromáždění. Pozvánka musí obsahovat datum a hodinu, místo a program jednání schůze shromáždění. K pozvánce se připojují podklady k nejdůležitějším bodům jednání shromáždění nebo informace o tom, kde se může člen společenství s těmito podklady seznámit.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.