Vložil lake, 20. Listopad 2010 - 16:17

Pane Jaroslave,

zkontrolujte ve vašich stanovách jakým způsobem probíhá zvaní vlastníků jednotek na shromáždění. Je možné, že výbor nic nezanedbal. Pokud však některý vlastník jednotky nebyl na shromáždění řádně pozván v souladu se stanovami, pak věc je jasná. Může se obrátit na soud podle § 11 odst. 3 ZoVB a namítat neplatnost všech nebo některých přijatých usnesení.

K tomu cituji judikát:
"Aktivně věcně legitimovaným vlastníkem jednotky k podání návrhu dle § 11 odst.3 poslední věta Bytz je, za splnění ostatních zákonných předpokladů, i ten vlastník jednotky, jenž se nezúčastnil shromáždění proto, že nebyl v souladu se zákonem a stanovami pozván.
Požadavek žalobce v řízení dle § 11 odst.3 poslední věta BytZ může kromě jiného znít i jen na to, aby soud vyslovil neplatnost shromážděním přijatého rozhodnutí (usnesení)."

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3.12.2009, sp.zn. 7 Cmo 188/2009

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.