Vložil lake, 15. Listopad 2010 - 16:49

Pokud jde o kalkulaci ceny tepla, řeší to cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2008, příloha č. 2. Samotné vyjádření ceny tepla v Kč/GJ je pro vyúčtování bezvýznamné. Na rozúčtování a vyúčtování nemá žádný vliv, neboť zásadně se rozúčtují NÁKLADY na vytápění (v Kč), nikoliv gigajouly - bez ohledu na výhřevnost plynu či účinnost kotle.
------------------------------------------------------------------------------------------
Pokud jde o druhou část Vašeho dotazu: Správní firma postupuje značně amatérsky.
• Za prvé: Vyhláška č. 152/2001 Sb. byla zrušena dnem 1. září 2007.
• Za druhé: Ani v době platnosti této vyhlášky se podle ní neprovádělo rozúčtování tepla. K tomu totiž už od 1.1.2002 slouží vyhláška 372/2001 Sb.
• Za třetí: Tvrzení o "tajném know-how" jsou pouhé kecy. Podle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 372/2001 Sb. vlastník (SVJ) "seznámí konečného spotřebitele na jeho žádost s podklady, ze kterých vyúčtování vychází, případně se způsobem rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi ostatní konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce."

Takže se podívejte do vyúčtování, které jste obdržel. Povinně v něm musí být uvedeny údaje vyjmenované v § 7 vyhlášky, nebo jsou na vývěsce v domě. Není-li tomu tak, nebo chcete další doplňující informace (např. použité koeficienty nebo dodavatelské faktury plynu), požádejte o jejich předložení. Nejlépe písemně.

Nebude-li vám vyhověno, podejte PÍSEMNĚ reklamaci vyúčtování. To je totiž bez kontroly podkladů pro Vás nepřezkoumatelné a tedy neplatné a neúčinné. Nejste povinen uhradit doplatky, dokud Vám nebude umožněna kontrola v souladu s vyhláškou.

Obracejte se na SVJ (adresovat společenství, k rukám předsedy výboru). Je to SVJ - nikoliv správce - kdo je povinen zajistit, abyste se domohl svého práva na informace. Pokud nejste Vy sám předsedou SVJ, nejste se správní firmou v žádném právním vztahu.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.