Vložil lake, 7. Leden 2011 - 4:10

Snad abych to zde uzavřel ...
AnonymousX napsal: "... ZoVB rozlišuje pojmy podnět ke svolání od samotného svolávání."

To ovšem není pravda. Pojem "(dát) podnět ke svolání" ZoVB vůbec nezná, nemůže jej tedy rozlišovat. AnonymousX si vymyslel tento termín a pak jej používá jako by šlo o platný citát, údajně "přímo ze ZoVB". Těžko pak rozumně diskutovat s osobou, která si ani nepřečetla skutečné znění zákona.

AnonymousX není ve svém omylu sám. Stejný nesmysl zde tvrdí Anonymous (10. Listopad 2010 - 13:05). Ve vláknu Kdo svolává shromáždění 11 jsem před časem vyjmenoval citáty diskutujících, kteří v posledních dvou letech tvrdili totéž a vyšperkovali to fantazijními nápady o tajemné osobě X, které je nutno poníženě "dát podnět" a ona pak shromáždění teprve svolá (pokud se jí uráčí a až uzná za vhodné).

Takovýto názor staví vlastníky jednotek do role ponížených prosebníků, kteří jsou nesvéprávní a musejí čekat jak se vrchnost rozhodne. Skutečnost - tak, jak plyne z ústavního principu nakládání s vlastnictvím a z textu ZoVB - je zcela jiná: pány v SVJ jsou vlastníci jednotek, nikoliv tajemný X (Jan Tleskač? Fantomas?), o kterém se ZoVB ani nezmiňuje.

Okruh osob, oprávněných iniciovat schůzi shromáždění, je v ZoVB jasně stanoven v v § 11 odst. 1: výbor, pověřený vlastník, vlastníci jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů. K nim se řadí původní vlastník v případě prvního shromáždění (§ 9 odst. 8 ZoVB).

Tento výčet je nepochybně taxativní. Od toho se nelze odchýlit stanovami. Stanovy mohou zákon nanejvýš doplnit a upřesnit. Je vyloučeno, aby stanovy "natvrdo" zakázaly vlastníkům s jednou čtvrtinou hlasů svolat shromáždění.

Doufám, že zbytečná diskuse tím skončila.
lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.