Vložil lake, 29. Říjen 2010 - 5:14

Alenka Malá napsala: "Stačí když do pozvánky napíšeme že plná moc jen písemně ?"

To určitě nestačí! Pozvánka není právně závazný dokument, kterým by bylo možno vlastníkům jednotek ukládat nějaké povinnosti. Jiný případ by nastal, pokud takovou povinnost ukládají stanovy SVJ. Pak to v pozvánce samozřejmě můžete připomenout.

Mimochodem - hlasování na shromáždění není právním úkonem, takže podpis na prezenční listině či na hlasovací listině může zmocněnec učinit i bez písemně udělené plné moci, na základě ústního zplnomocnění (opět dodám: neobsahují-li stanovy něco jiného).
----------------------------------------------------------------------------
Ústní zplnomocnění by mělo být uděleno tak, aby úmysl zmocnitele byl jednoznačně seznatelný a srozumitelný. Vždy bude záležet na konkrétních okolnostech. Příklady následují.

• Pan A zajde se synem za členem výboru SVJ a udělí v jeho přítomnosti synovi ústně plnou moc k zastupování a hlasování na nejbližším shromáždění. Člen výboru tedy může udělení p.m. na shromáždění dosvědčit.

• Při zahájení shromáždění zazvoní panu B v kapse telefon. Nepřítomný pan K (který je v Kanadě) udělí panu B ústně plnou moc, pan B ji přijme. Pak předá telefon předsedajícímu, který si od pana K vyslechne tutéž informaci. Protože nemá pochybnost o totožnosti volajícího, oznámí věc přítomným a zanese ji do zápisu ze shromáždění. Pan B se podepíše do prezenční listiny jako přítomný zástupce pana K a může se hlasovat.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.