Vložil lake, 11. Říjen 2010 - 8:36

Pane admine,

při porovnání spotřeby tepla se nejspíše použije

  • ukazatel GJ/m2 (podle ploch), nebo
  • ukazatel GJ/m3 (podle objemu, ale složité vyčíslení)

Spotřeba tepla v GJ nebude činit potíže. Jinak je tomu u ploch. Aby výsledky ankety byly navzájem srovnatelné, bude třeba jednoznačně definovat co je „plocha“, protože názory se různí. Tedy uvést ve vysvětlivce nějakou srozumitelnou definici, aby se porovnávalo porovnatelné.

Příklady
Pan Pavel uvádí „plocha (dle KN) 9 700 m2“. Může jít o prostý součet podlahových ploch jednotek, nebo všech místností domu, nebo místností a dále chodeb, hal, schodišť, zádveří, výtahové šachty, instalačních šachet. Paní PeDuPles uvádí plochu domu 5675 m2, což je evidentně pouze součet ploch jednotek, bez společných místností a společných prostor domu.

Definice
Celková podlahová plocha
Podle zákona č. 406/2006 Sb. o hospodaření energií „celkovou podlahovou plochou [je] podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená mezi vnějšími stěnami, bez neobyvatelných sklepů a oddělených nevytápěných prostor“.

Tato definice se používá též v programu „Zelená úsporám“. Příloha I/1 Směrnice č. 9/2009 vydaná MŽP praví s odvoláním na zákon, že „podlahovou plochou [je] celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřní stranou vnějších stěn, bez neobyvatelných sklepů a oddělených nevytápěných prostor (zák. č. 406/2006 Sb., § 2, písm. p), ve znění pozdějších předpisů“.

K této definici jsem našel i jakési stanovisko MPO a SEI:

  1. Neobyvatelný sklep – Je prostor v budově, který neslouží

k bydlení, obchodní, výrobní apod. činnosti a je používaný především ke skladování a odkládání.

  1. Oddělené nevytápěné prostory – jsou prostory, které nejsou určeny
k trvalému pobytu během topné sezóny a které nejsou záměrně vytápěny. Teplota v nevytápěných prostorech obvykle závisí na venkovní teplotě vzduchu během topné sezóny. Nevytápěné prostory zahrnují například zasklené lodžie, vysunuté lodžie a nevytápěné chodby a garáže připojené k budovám.
Stanovisko MPO a SEI (online) http://www.mmr.cz/…GetFile.aspx?…

Vyhláška 194/2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody obsahuje v příloze č. 2 měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a přípravu teplé vody bytů, nebytových prostor a společných prostor bytových budov. Definice je zaměřena na plochu jednotlivých místností a liší se tedy od definice v zákonu č. 406/2006 Sb. (Nezapočte se plocha půdorysu vnitřních stěn a příček, a zřejmě ani šachty. Naopak se započítávají i sklepy a skladiště.)

Závěr
Zdržím se vyjádření názoru o tom, kterou definici použít a co tedy započítat. Hlavně aby to všichni udávali jednotně. Vzhledem k návaznosti na program „Zelená úsporám“ je zřejmě favoritem „celková podlahová plocha“ podle zákona 406/2006 Sb..
Jen mne zaráží, že neobývané vytápěné sklepy se nezapočítávají. A ještě k tomu není ani jisto, co je „sklep“. Podle vyjádření MPO a SEI je totiž sklepem i místnost v patře nebo v podkroví …
Ach ti ouředníci!

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.