Vložil lake, 1. Září 2010 - 13:38

Máte zajisté pravdu ohledně terminologie, za chybu se omlouvám.
Ve vašem SVJ jste hlasovali o "osobě pověřené správou domu", nebo o "osobě pověřené vykonáváním některých činností spojených se správou". Nehlasovali jste o "správci", kterým je ze zákona samo SVJ. Soudím, že odkaz na § 11 odst. 4 a tříčtvrtinovou většinu přítomných platí i po této opravě.

Rozhodující bude skutečný obsah správních činností, které se smluvně přesouvají na externího dodavatele. Pokud smlouva obsahuje pouze servisní činnosti, např. vedení účetnictví nebo provádění drobné údržby v domě (což rovněž nutno podřadit pod správu), nepoužije se zřejmě § 11 odst. 4.

Avšak pokud smlouva zahrnuje např. právo nakládat s finančními prostředky vlastníků jednotek a prostředky společenství, pověření uzavírat jménem SVJ smlouvy, pověření činit za SVJ některá rozhodnutí (viz stanovení výše záloh vlastníkům jednotek), pověření vymáhat jménem SVJ nedoplatky - pak soudím, že jde o přechod části pravomocí SVJ a hlasování podle § 11 odst. 4 je v souladu se ZoVB.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.