Vložil lake, 4. Červenec 2011 - 4:01

Vlastník, který nebyl na shromáždění řádně pozván, je „přehlasovaný“ a proto se může obrátit na soud.

Nebyl-li vlastník jednotky řádně pozván na shromáždění vlastníků jednotek, tedy nebyla-li mu řádně a včas doručena úplná pozvánka (ve formě a způsobem určeným zákonem a stanovami), přičemž vlastník jednotky se shromáždění proto nezúčastnil, lze jej považovat ve smyslu § 11 odst. 3 poslední věta ZoVB za přehlasovaného vlastníka.

Aktivně věcně legitimovaným vlastníkem jednotky k podání návrhu dle § 11 odst. 3 poslední věta BytZ je, za splnění ostatních zákonných předpokladů, i ten vlastník jednotky, jenž se nezúčastnil shromáždění proto, že nebyl v souladu se zákonem a stanovami pozván.
Požadavek žalobce v řízení dle § 11 odst. 3 poslední věta BytZ může kromě jiného znít i jen na to, aby soud vyslovil neplatnost shromážděním přijatého rozhodnutí (usnesení).
Na návrh podaný k soudu dle § 11 odst. 3 BytZ se nevztahuje § 80 písm. c) OSŘ.

Zdroj: usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3.12.2009, sp.zn. 7 Cmo 188/2009

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.