Vložil Teoretik (bez ověření), 2. Červenec 2008 - 16:17

Pokud někdo vyměnil část oken (okna ve svém bytě) a nevyměnil současně všechna okna v domě, pak situaci výrazně zhoršil.

1. Především situaci pro společenství zhoršil tím, že omezil možnost kvalifikovaného výběru provedení oken pro pozdější výměnu v ostatních bytech, kdy se volba provedení okenních výplní nutně musí přizpůsobit již provedené částeční výměně a není možné uvažovat v celé škále provedení, např. co do materiálů rámů (hliníkový, dřevěný, plastový), není možné uvažovat o jiném členění oken a osazení kupř. skel se zvláštní úpravou, neboť vzhled domu musí být jednotný.

Člen, který provedl výměnu, tak fakticky obešel mechanismus rozhodování ve společenství zakotvený v zákoně, když nutí ostatní následovat jeho výběr, a to i v případě, že jeho volba parametrů nových oken je pro ostatní akceptovatelná. Člen si takto fakticky vynucuje svoji vůli proti vůli ostatních.

2. Situaci zhoršil tím, že společenství jakožto správce společných částí domu nedosáhne na množstevní slevu, resp. dosáhne na jednotkovou cenu horší, než kdyby vyměňovalo všechna okna. Rozdíl může dělat až desítky procent (v závislosti na tom, jaký podíl oken je již vyměněných).

3. Dále situaci zhoršil tím, že narušil jednotný vzhled domu (tedy v případě, že neosadil identická okna, což je sice v principu možné, ale podle poznatků z praxe více než nepravděpodbné).

Shrnuto:

Pokud měl někdo vylepšit společnou část domu, jak píše Anonymous999, učinil tak, pokud vyměnil všechna okna v domě. Výměnou pouze některých oken (typicky v jeho bytě) nic nevylepšil, ba právě naopak, situaci zhoršil.

V souvislosti s dílčím zásahem do společných částí domu o nějakém „vylepšování“ nemůže být ani řeči.

Jde zde o princip, že společné části domu jsou společné, t. zn., že si nelze přisvojovat právo nakládat s některou jejich částí, nýbrž je třeba respektrovat mechanismu rozhodování zakotvený v zákoně.

Teoretik

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.