Vložil Justitianus, 1. Říjen 2023 - 20:09
  • „… není pro mne problém spočítat spotřební složku nákladů na ohřev TV. Ale jak mám spočítat základní složku …“

Počítáte to nesprávně.


Neuvědomujete si, že se nejedná o náklad na službu spojenou s užíváním bytů. Proto tento náklad nevchází do rozúčtování služby „poskytování teplé vody“ podle zákona 67/2013 Sb.. Mohlo by se jednat o součást nákladu na službu „úklid společných částí“.

Podle §2/1/b totiž platí, že příjemcem služeb je vlastník jednotky podle zákona upravujícího bytové spoluvlastnictví. Z uvedeného plyne, že SVJ (které zajišťuje v domě služby) nepatří podle definice mezi příjemce služeb a proto se neúčastní rozúčtování nákladů na služby.

Obdobně (a nesmyslně) zákon upravuje vytápění společných prostorů domu: Tento náklad SVJ nehradí, a zákonodárce se tváří jako by ani neexistoval. Zákon o hospodaření energií dokonce vůbec nepožaduje, aby ve společných prostorech byly nainstalovány indikátory na radiátorech !!! Ani ve Vašem domě tam indikátory nemáte.

Recept jak z toho zmatku ven je jednoduchý.


Před rozúčtováním služby oddělte náklad vynaložený na jiný účel a pouze zbytek se pak rozúčtuje příjemcům služby „poskytování teplé vody“. Výše nákladu na jiný účel (nejspíše na poskytování služby „úklid“) se určí odhadem. Možno i kvalifikovaným odhadem s pomocí soudního znalce, jak Vám už napsal „Znalec. (bez ověření)“.

Přesně tento postup byl obsažen v § 3 (zrušené) vyhlášky č. 372/2001 Sb.:

372/2001 Sb.
§ 3

(2) Je-li tepelná energie používána v zúčtovací jednotce také k jinému účelu než na vytápění a na poskytování teplé užitkové vody, účtuje náklady na tuto energii vlastník na základě jejího měření nebo odborného posouzení zvlášť každému příslušnému konečnému spotřebiteli.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.