Vložil Justitianus, 7. Leden 2023 - 9:06
  • Pan Pavel napsal: „Asi by šlo 6 000 Kč rozdělit na odměnu za výkon funkce (§ 6 ZDP) a za realitní činnost (§ 7 ZDP).“

Není to „asi“, nýbrž je to zcela jistě možné. Zákon k takovému dělení odměny profesionálním statutárům přímo vybízí a navádí ve svém ustanovení § 1180.

§ 1180

(1) Vlastník jednotky přispívá na správu domu a pozemku v poměru odpovídajícím jeho podílu na společných částech, nebylo-li v prohlášení určeno jinak, zejména se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění společné části, která slouží jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, a k rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad. 

(2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

Z uvedeného plyne, že zákon výslovně předpokládá dvojí režim zdanění odměn statutárům:

5999 Kč
měsíčně
Odměna za činnosti správy cizího majetku = příjem podnikatele
na vlastníky se rozúčtuje podle podílu na společných částech
§ 1180 odst. 1
§ 7 ZDP
1 Kč
měsíčně
Odměna za výkon funkce = příjem ze závislé činnosti
na vlastníky se rozúčtuje na každou jednotku stejně
§ 1180 odst. 2
§ 6 ZDP

Nebo mohem jednodušeji:

6000 Kč
měsíčně
Odměna za činnosti správy cizího majetku = příjem podnikatele
na vlastníky se rozúčtuje podle podílu na společných částech
§ 1180 odst. 1
§ 7 ZDP
0 Kč
měsíčně
Odměna za výkon funkce = bezúplatný výkon funkce statutára
nic se nerozúčtuje, odpadá povinnost SVJ v oblasti zdr. a soc. odvodů
§ 1180odst. 2
§ 6 ZDP

Danění celé odměny v režimu § 7 ZDP je tedy možné a souladné se zákonem.

Mnohokrát (a po více let) jsem zde upozorňoval na tuto kuriozitu občanského zákoníku v souvislosti s pojmem „vlastní správa právnické osoby“ neboli „vlastní správní činnost“.
Vlastní správa (správa SVJ) v sobě nezahrnuje činnosti správy cizího majetku!

Pro účely daně z příjmů (a pro vyloučení dopadů v oblasti zdravotního a sociálního „pojištění“) je potřebné, aby SVJ i statutár byli schopni prokázat, že výkon funkce ve voleném orgánu je bezúplatný.

Ve smlouvě s členem/členy statutárního orgánu je třeba tuto skutečnost výslovně uvést. Toto musí být schváleno shromážděním podle § 1208 písm. b) zákona. Jinak úřad bude tvrdit, že statutárům náleží odměna alespoň „v obvyklé výši“, což by mělo dopad jak do režimu zdanění příjmu, tak i do oblasti zdravotní a sociální daně.

Justitianus

Poznámka: Otázka bezplatného výkonu funkce leží zákonodárcům na srdci, viz např. úprava pro obchodní korporace a její vývoj v ZOK: https://www.epravo.cz/…-112180.html 

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.